Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος», στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση τελικής έκθεσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Καθορισμός των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019 – 2023 Δήμου Γαλατσίου.
3ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 185/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη σύναψης δανείου και την αποδοχή όρων για την απόκτηση του Ο.Τ.19/τ.97 με την αγορά τριών (3) ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας.
4ο Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου
5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (900,00 €).
6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).
7ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 10723/29-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
8ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 12743/23-06-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, νησίδων κλπ)» – Εργολαβία 2017.
10ο Έγκριση μελέτης διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου».
11ο Τροποποίηση της 74/2020 απόφασης Δ.Σ.
12ο Έγκριση ή μη παράτασης της με αρ. πρωτ. 20155/11-07-2019 σύμβασης πλυσίματος – γρασαρίσματος οχημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και λοιπών μεταφορικών μέσων του Δήμου για το 2019.
13ο Αίτηση της κ. Μ. Κ. για απαλλαγή της επιχείρησής της (Σχολή Μπαλέτου) από Δημοτικά Τέλη λόγω του COVID -19.
14ο Αίτηση για απαλλαγή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ από Δημοτικά Τέλη.