Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πράσινο Ταμείο: Νέα παιδική χαρά στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή των υπολοίπων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων των Δήμων στο Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – Αστική Αναζωογόνηση 2019 -2020» του Πράσινου Ταμείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 90.715.880,03 ευρώ (μέρος των πόρων καλύπτεται και από ίδιους πόρους των Δήμων). Ο συνολικός αριθμός Δήμων που υπέβαλλαν προτάσεις είναι172 ενώ ο συνολικός αριθμός προτεινόμενων έργων / υποέργων είναι 197. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο Δήμος Γαλατσίου και το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών» με ποσό ένταξης 207.476,00 ευρώ.

Μέχρι την 1η Ιουλίου είχαν ήδη ενταχθεί 21 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.522.929,37 ευρώ, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το Ταμείο 5.125.781,15 ευρώ. Η τεχνική αξιολόγηση και οι εντάξεις για όλη την Ελλάδα θα συνεχιστούν μέσα στο προσεχές τρίμηνο. Σημειώνεται ότι για τους Δήμους που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν πρόταση έργου λόγων των ειδικών συνθηκών του προηγούμενου τριμήνου, θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι δεύτερη ευκαιρία με τη Β΄ φάση του ίδιου Προγράμματος, ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, στις 2.12.2019, είχε αρχική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας την 8η Μαΐου 2020, αλλά κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ.Κωστή Χατζηδάκη, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Δ. Παπαστεργίου, παρατάθηκε ως τις 26 Ιουνίου 2020, ώστε να διευκολυνθούν οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους με δεδομένα τα έκτακτα μέτρα που προέκυψαν για την αποτροπή διάδοσης του covid-19. Οι άξονες και τα ειδικά μέτρα του Προγράμματος είχαν παρουσιαστεί από τον Υπουργό τον περασμένο Φεβρουάριο σε ημερίδα που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην έδρα του και από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου σε 4 ακόμα ημερίδες που ακολούθησαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο.
Το Πράσινο Ταμείο, με Ανακοίνωσή του, «ευχαριστεί τους Δήμους όλης της Χώρας, Δημοτικές Αρχές, Συνεργάτες, Τεχνικές Υπηρεσίες για την ανταπόκρισή τους», αναφέροντας επίσης ότι «η Πρόσκληση αυτή ήταν μια ακόμα απόδειξη της αλληλένδετης σχέσης Πράσινου Ταμείου και Αυτοδιοίκησης και θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ώστε οι πολίτες να βλέπουν μετρήσιμο έργο και βελτίωση των όρων της καθημερινότητας στις γειτονιές τους».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με την Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου, με τη μελέτη που κατατέθηκε στο Πρόγραμμα προβλέπεται η κατασκευή Παιδικής Χαράς σε οικόπεδο του Δήμου Γαλατσίου στην οδό Κρήτης, καθώς και ανακατασκευή σε άλλες παιδικές χαρές του Δήμου.
Με τη διαμόρφωση του παραπάνω χώρου, στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής του Δήμου μας, ώστε οι χώροι αυτοί να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους κατοίκους.
Η επιλογή της παιδικής χαράς στη οδό Κρήτης έγινε τόσο με χωροταξικά κριτήρια όσο και με κριτήρια επισκεψιμότητας.
Αναλυτικά, οι κυριότερες εργασίες που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση της Παιδικής χαράς είναι:
• Εκσκαφές
• Επιχώσεις και εξυγιάνσεις
• Μεταφορές των προς απόρριψη υλικών
• Κατασκευή τοίχων διαμόρφωσης και κρασπέδων από σκυρόδεμα
• Δημιουργία διαδρόμων κυκλοφορίας από σταμπωτό σκυρόδεμα
• Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ
• Δημιουργία υποδομών για εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας και οργάνων παιδικών χαρών
• Τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού
• Εγκατάσταση φωτισμού
• Χρωματισμοί επιφανειών
• Εργασίες διαμόρφωσης πρασίνου
Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για τις υπόλοιπες παιδικές χαρές στις οποίες θα γίνει ανακατασκευή είναι:
• Αποξήλωση παλιών οργάνων
• Αποξήλωση υπαρχόντων δαπέδων
• Κατασκευή υπόβασης από beton προς συμπλήρωση της υπάρχουσας
• Τοποθέτηση νέων οργάνων και νέων δαπέδων ασφαλείας
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 258.064,52 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 61.935,48 ευρώ (σύνολο 320.000,00 ευρώ).
Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί κατά 206.000,00 ευρώ από πόρους του Πράσινου ταμείου και κατά 114.000,00 ευρώ από πόρους του Δήμου.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 ως ισχύει σήμερα καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.