Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Γαλατσίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη δανείου ύψους 4.560.000,00 ευρώ με αποπληρωμή σε βάθος 15ετίας για την απευθείας αγορά τριών ακινήτων – λόγω καταλληλότητας και μοναδικότητας – τα οποία βρίσκονται στο Ο.Τ. 19/τ.97 μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Γαλατσίου, καθώς το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί κέντρο αναφοράς για την πόλη, χώρο συνάντησης, αναψυχής και πολλών άλλων δραστηριοτήτων.

Καλούνται όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καταθέσουν προσφορά για την εν λόγω σύναψη δανείου στο Δήμο Γαλατσίου, μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής.