Κεντρική Πλατεία: Έγινε το πρώτο βήμα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κεντρική Πλατεία: Έγινε το πρώτο βήμα

«Ναι» από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου στην απευθείας αγορά τριών ακινήτων μέσω δανεισμού

Με ευρεία πλειοψηφία – καθώς ο μόνος που καταψήφισε ήταν ο Σπύρος Παναγιώτου – εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου η πρόταση της δημοτικής αρχής για την αναγκαιότητα αγοράς τριών ακινήτων στο Ο.Τ. 19/97 του Παλαιού Τέρματος, μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λ. Γαλατσίου, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου ή αλλιώς η πολυπόθητη για τους Γαλατσιώτες κεντρική πλατεία. «Σήμερα γράφουμε ιστορία» είπε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος, ο οποίος μετά την ψηφοφορία ευχαρίστησε τα μέλη του Σώματος για την «συστράτευσή» τους στον κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της.

Η κεντρική πλατεία είναι ένα από τα θέματα που ταλανίζει την πόλη μας εδώ και δεκαετίες και που δεν λείπει από τις προγραμματικές εξαγγελίες κανενός υποψηφίου δημάρχου για πάνω από 20 χρόνια, με ελάχιστα όμως να έχουν γίνει επί του πρακτέου. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, που θα επηρεάσει την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικιστική αλλά κυρίως οικονομική ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης. Ωστόσο είναι ένα στοίχημα που οφείλει να κερδηθεί με την αξιοποίηση μάλιστα όποιων παράλληλων προοπτικών εμφανίζονται, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία στο σημείο αυτό σταθμού του Αττικό Μετρό. Είναι ένα μεγάλο βήμα το οποίο η διοίκηση Μαρκόπουλου αποφάσισε να τολμήσει στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία διότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος Γαλατσίου, «πρέπει να προλάβουμε εμείς τις εξελίξεις και να έχουμε διαμορφώσει εμείς πρώτοι την κατάσταση έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η Αττικό Μετρό ή η ανάδοχος εταιρία».
Στο επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο με την υπ’αριθμ. 63/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε γίνει αρχικώς τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον χαρακτηρισμό των αδόμητων οικοδομικών εκτάσεων σε κοινόχρηστο χώρο – πράσινο. Στη συνέχεια το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 1995, γνωμοδότησε ότι πρέπει να χαρακτηριστεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο ως χώρος κοινόχρηστος πρασίνου. Έτσι το 2003, με την υπ’αριθμ. 214/03 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ του χαρακτηρισμού ολόκληρου του Ο.Τ. ως κοινόχρηστου χώρου.
Με την με αρ. 3644/24-1-2008 υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ 19/τ97 μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Λυσίου και Λ. Γαλατσίου με τον χαρακτηρισμό της αδόμητης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 2490,25 σε κοινόχρηστο χώρο – πλατεία και με την με αρ. 17687/15-4-11 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ 19/τ. 97 και ειδικότερα με την μετατροπή του τμήματος ΑΒΓ΄ΚΗΘΑ από Κ.Χ Πλατεία σε Κ.Χ.-Πλατεία – Αναψυκτήριο.
Στη συνέχεια, το 2018, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενη από μελέτη χρήσεων γης, ελήφθη η με 406/2018 απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ19/Τ.97 με χαρακτηρισμό τμήματος αυτού σε κοινόχρηστο χώρο – πλατεία. Στην ως άνω απόφαση γίνεται αναλυτική αναφορά της ύπαρξης κοινής ανάγκης, δηλαδή πολεοδομικού λόγου, ως τούτο απαιτείται από την εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρ. 154 του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Μετά την υποβολή των ενστάσεων και της επ’ αυτών αποφάσεως του Δ.Σ, ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 19/Τ.97.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας, αλλά και στις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Δ.Σ. γίνεται εκτενής αναφορά στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ο.Τ είναι το μόνο κατάλληλο για την δημιουργία της Κεντρικής πλατείας η οποία ως προαναφέρεται θα συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη λειτουργικότητα και ανάπτυξη της πόλης μας και στην εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης των κατοίκων της.

Ήδη, όπως όλοι γνωρίζουμε, πάνω από το μισό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ανήκει στο Δήμο Γαλατσίου και είναι ήδη διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος. «Η δημιουργία κεντρικής πλατείας στο σημείο αυτό της πόλης μας είναι αναμφισβήτητα λυτρωτική, δημιουργώντας ποιοτικές συνθήκες κίνησης των πολιτών, περιορίζοντας σημαντικά τα ζητήματα ασφαλείας στις μετακινήσεις αλλά και προσφέροντας στους πολίτες ένα πολιτισμένο περιβάλλον βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναβαθμίζοντας οικιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά την περιοχή» ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος στην εισήγησή του. «Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το Γαλάτσι να μετεξελιχθεί σε μια ποιοτική και ζωντανή πόλη, βασικό συστατικό της οποίας θεωρείται και η δημιουργία μιας σύγχρονης κεντρικής πλατείας την οποία μέχρι στιγμής η πόλη στερείται.»
Το τετράγωνο αυτό του Παλαιού Τέρματος αποτελείται από πέντε ιδιοκτησίες, δύο εξ αυτών είναι τα αδόμητα τετράγωνα και οι υπόλοιπες τρεις έχουν κτίρια, το κόστος αγοράς των οποίων αναλύεται ως εξής, σύμφωνα με την από Φεβρουαρίου 2020 έκθεση του ορκωτού εκτιμητή.
• Ακίνητο ιδιοκτησίας Κολιόπουλου εμβαδού οικοπέδου 579,75 και εμβαδό κτισμάτων 1.671,50 τ.μ στο ποσό των 3.850.000,00 ευρώ σημειώνοντας ότι στην αναφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταβίβαση, η άδεια και το κόστος κατεδάφισης του υφιστάμενου κτηρίου αλλά και τυχόν αξιώσεις των μισθωτών του κτηρίου.
• Οικόπεδο ιδιοκτησίας πρώην Νικολαΐδη εμβαδού 324,32 τ.μ στο ποσό των 310.000,00 ευρώ
• Οικόπεδο ιδιοκτησίας Καμπέρη 419,92 τ.μ στο ποσό των 400.000,00 ευρώ
Συνολική αξία των τριών ακινήτων 4.650.00,00 ευρώ.
Αυτά τα χρήματα θα εξασφαλιστούν από τράπεζα μέσω δανείου, όπως ενημέρωσε το Σώμα ο κ. Μαρκόπουλος.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Τέσσερα ναι και ένα όχι εισέπραξε η διοίκηση Μαρκόπουλου στην πρότασή της για την αγορά των τριών ακινήτων στο οικοδομικό τετράγωνο του Παλαιού Τέρματος. Οι Κώστας Ζώμπος, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, Αγγελική Σαπουνά και Έλενα Ζέρβα – Γκιουρτζιάν, αν και εξέφρασαν τις σοβαρές επιφυλάξεις τους για το οικονομικό κομμάτι σε συνδυασμό με την δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μετά και την πανδημία του κορωνοϊού, αναγνώρισαν την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας κεντρικής πλατείας που θα γίνει σημείο συνάντησης και αναφοράς για όλους τους Γαλατσιώτες. Είπαν ναι στο σκεπτικό της δημοτικής αρχής για μελλοντική ενοποίηση του χώρου αυτού με το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, ακόμα και πεζοδρόμησης αυτού του κομματιού της Αγ. Γλυκερίας ώστε να δημιουργηθεί ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο ακριβώς του Γαλατσίου.

• ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΜΠΟΣ
«Η δημιουργία κεντρικής πλατείας στο Γαλάτσι είναι ένα αίτημα που ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι Γαλατσιώτες διεκδικούν και επιθυμούν» είπε ο Κώστας Ζώμπος της παράταξης «Γαλάτσι – Ζούμε Εδώ», ομολογώντας ωστόσο πως τις τελευταίες μέρες βασανίστηκε πολύ πριν καταλήξει στη θετική του ψήφο.
Αναφέρθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου τα οποία μέσα σε ένα χρόνο, όπως είπε, μειώθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ. «Πού μπορεί να φτάσουν αυτά μετά και από ένα νέο δανεισμό;» αναρωτήθηκε. Σκεπτόμενος το χρονοδιάγραμμα μέχρι την τελική δημιουργία της κεντρικής πλατείας, είπε ότι οι εκτιμήσεις του κ. Δημάρχου είναι το θετικό σενάριο στην υπόθεση ωστόσο «οι όποιοι προβληματισμοί μας δεν μας δίνουν το δικαίωμα να στερήσουμε από τους Γαλατσιώτες την κεντρική πλατεία. Νομίζω πως δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από τα νούμερα. Αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα, και πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο τελικός σχεδιασμός και χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε τα του δανεισμού, ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν, εμείς ψηφίζουμε ναι!» είπε ο κ. Ζώμπος.

• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Ναι και από τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου στο θέμα που αποτελεί «ανοιχτή πληγή που χάσκει», όπως χαρακτήρισε το ζήτημα της δημιουργίας κεντρικής πλατείας στην πόλη μας. Και επικεντρώθηκε στο ζητούμενο και μόνο: «Συζητάμε την αναγκαιότητα ή όχι αυτής της πλατείας, αν δηλαδή αυτή η πλατεία, ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τον Δήμο μας και εμείς απαντάμε καταφατικά στο ερώτημα αυτό. Ο κοινόχρηστος αυτός χώρος πρασίνου χρειάζεται στην πόλη μας.»
Αναφέρθηκε στη θλιβερή, όπως είπε, εικόνα της πόλης μας σήμερα με τον όγκο των πολυκατοικιών και την χαμηλή αισθητική της και ξεκαθάρισε πως είναι «επιβεβλημένο οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να αντιληφθούν τις γενικές οικονομικές νομοτέλειες που οδήγησαν εδώ. Ότι η πολεοδομική ανάπτυξη γενικά αποτυπώνει και απηχεί λειτουργικά και μορφολογικά τα οικονομικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της κυρίαρχης τάξης και τα χαρακτηριστικά των σχέσεων παραγωγής. «Και το συμπέρασμα είναι ένα: ότι το κεφάλαιο εδώ και μισό αιώνα αποκόμισε μεγάλα κέρδη σε τέτοιο βαθμό ώστε κατανάλωσε σε βάρος της κοινωνικής ζωής, της υγείας, της αντισεισμικής προστασίας και γενικότερης ποιότητας ζωής του λαού, όλες τις κατάλληλες εκτάσεις για κεντρική πλατεία. Με αυτόν τον τρόπο πλήρωσαν μια φορά οι Γαλατσιώτες την κεντρική τους πλατεία χωρίς μάλιστα να την αποκτήσουν. Ως Λαϊκή Συσπείρωση επιμένουμε στην ανάγκη να πάρουν ανάσα οι λαϊκές οικογένειες, πιέζοντας για να γίνουν συγκεκριμένα έργα και απαλλοτριώσεις όπου χρειάζεται στο Δήμο Γαλατσίου. Εμείς σήμερα προτιθέμεθα να υπερψηφίζουμε την πρόταση της διοίκησης διατηρώντας φυσικά το δικαίωμά μας να τοποθετηθούμε επί της δανειακής σύμβασης όταν αυτή έρθει για συζήτηση με αναλυτικά στοιχεία σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο» είπε κλείνοντας ο κ. Χαραλαμπίδης.

• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΑ
«Η απόκτηση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου για τη δημιουργία κεντρικής πλατείας υπήρξε πόθος και όνειρο των Γαλατσιωτών εδώ και δεκαετίες. Το να προχωρήσουμε στην αγορά 3 ακινήτων, με κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος σε ένα από αυτά, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Γαλατσίου, Αγίας Γλυκερίας, Ιπποκράτους και Λυσίου, υπηρετεί αυτό ακριβώς το όνειρο ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίησή του» είπε η κα Αγγελική Σαπουνά της παράταξης «Γαλάτσι Από Κοινού», εκφράζοντας βέβαια και την ανησυχία της ως προς τη σημερινή συγκυρία η οποία είναι η χειρότερη όλων, όπως είπε, για ένα τέτοιο μεγάλο οικονομικό άνοιγμα. «Διότι είναι γεγονός ότι η σημερινή δυσμενής συγκυρία της επιδεινούμενης ύφεσης, όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι η πλέον κατάλληλη για εξάντληση των αποθεματικών του Δήμου και επιβάρυνσή του με επιπλέον δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν, στο κακό σενάριο, να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα μελλοντικής ανταπόκρισης του Δήμου στις πάγιες υποχρεώσεις του, στην ολοκλήρωση του τεχνικού του προγράμματος, σε άλλες, σήμερα ανεκπλήρωτες, σοβαρές ελλείψεις (π.χ. σχολική στέγη), καθώς και σε μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν. Για τους λόγους αυτούς, δίνουμε μεν το ναι στον κ. Μαρκόπουλο να προχωρήσει, αλλά θεωρούμε απαραίτητη την τήρηση κάποιων βασικών προϋποθέσεων όπως τη διερεύνηση όλων των άλλων πιθανών πηγών εξεύρεσης πόρων για χρηματοδότηση της αγοράς, τη διερεύνηση των προϋποθέσεων σύναψης δανείου με όλες τις μεγάλες Τράπεζες, καθώς και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και φυσικά να κατατεθούν γραπτές προσφορές και να ενημερωθούν γι’ αυτές όπως και για άλλα τυχόν ζητήματα της διαδικασίας εκ των προτέρων.»

• ΕΛΕΝΑ ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ
«Όνειρο όλων των Γαλατσιωτών είναι η δημιουργία αυτής της πλατείας, ενός κεντρικού σημείου αναφοράς της πόλης μας, στην καρδιά μάλιστα της οικονομικής της ζωής» είπε η κα Έλενα Ζέρβα – Γκιουρτζιάν από το «Γαλάτσι Αύριο», η οποία θέλησε όμως κάποιες δεσμεύσεις για να μην βρεθούμε, όπως είπε, προ τετελεσμένων γεγονότων.
«Να έχουμε έγγραφες δεσμεύσεις από την Αττικό Μετρό, να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες οργάνωσης της πλατείας, των επιρροών της στον κοινωνικό ιστό και την οικονομική ζωή, μελέτες κυκλοφοριακές, να δούμε το θέμα των χρήσεων γης… και όλα αυτά σε συνδυασμό με το σταθμό του Μετρό. Εμείς λέμε ναι αλλά ζητάμε συνεχή ενημέρωση κατά τη διάρκεια διαδικασία όλου του εγχειρήματος».

• ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Το μοναδικό όχι ήρθε από τον Σπύρο Παναγιώτου της παράταξης «Γαλάτσι ο Τόπος μου», ο οποίος αντιτάχθηκε στην αγορά των τριών ακινήτων αφήνοντας με ερωτηματικό την εναλλακτική λύση που εκείνος θα πρότεινε και ευχόμενος στους συναδέλφους του που ψήφισαν ναι «καλή επιτυχία και καλή τύχη».
«Ναι, το Γαλάτσι στερείται χώρων πρασίνου και κεντρικής πλατείας, όμως για εμάς είναι ουσιώδες το πού εντάσσεται, πώς ιεραρχείται το έργο αυτό για την πόλη. Πώς συνδέεται με άλλες ανάγκες της και αν εντάσσεται σ’ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης και αναβάθμισης. Ποιό το οικονομικό κόστος και ποιές οι οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο Δήμος μας παίρνει αυτή την απόφαση. Κύριοι, μπαίνουμε σε άγνωστα μονοπάτια και κρύβουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Παίρνουμε μια απόφαση χωρίς να έχουμε σοβαρά δεδομένα υπόψιν μας παρά μόνο μία εκτίμηση! Και μάλιστα σε μια φθίνουσα οικονομική συγκυρία. Και για να μιλήσω απλά: απόψε παίρνουμε την απόφαση να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη! Και ας ρωτώ: υπήρχε άλλος τρόπος; Και βέβαια υπάρχει αλλά… εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή τύχη!»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή