Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας : Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου για το τμήμα πρασίνου

 

Ανακοίνωση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας : 

“O Δήμαρχος της πόλης μας Γιάννης Βούρος ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Γραμμένο του Γεωργίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 8/1/2020 μέχρι 7/1/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των επί μέρους οργανικών μονάδων:

– Του Τμήματος Πρασίνου

– Του Τμήματος Άλσους”