Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Παρουσίαση του προγράμματος «Σχολεία για Όλους»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (European Wergeland Centre – EWC) διοργάνωσε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών την Εναρκτήρια Εκδήλωση του Προγράμματος με τίτλο «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία», το οποίο θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2019-2022.

Με την παρουσία εκλεκτών επίσημων προσκεκλημένων, εκπροσώπων τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και διαφόρων διεθνών και εθνικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, παρουσιάστηκε το εν λόγω τριετές εθνικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου αποτελεί η υποστήριξη σχολείων με τάξεις υποδοχής, μέσα από την καλλιέργεια ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου παρέχονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους.
Συντονιστής των ομιλιών και χαιρετισμών, ο Lars M. Gudmundson, Αναπληρωτής Διευθυντής του EWC, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τους επίσημους προσκεκλημένους και εκπροσώπους των φορέων που συντονίζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα, καθώς και τους λοιπούς παρευρισκομένους, προτού ξεκινήσει να δίνει τον λόγο εκ περιτροπής στους ομιλητές της εκδήλωσης.
Ο Frode Overland Andersen, ο Πρέσβης της Νορβηγίας για την Ελλάδα & την Κύπρο, κήρυξε την επίσημη έναρξη του προγράμματος, εκ μέρους των Δοτριών Χωρών – Νορβηγία, Ισλανδία & Λιχτενστάιν – του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα (ΕΕΑ Grants), σε μια εποχή με πολλές ανισότητες και προκλήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία επεσήμανε τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην ποιοτική παιδεία, μέσω της συμπερίληψης όλων των παιδιών. Στο δίκτυο των 150 σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την υποστήριξη των 300 περίπου εκπαιδευτικών και την άψογη σύμπραξη όλων των συνεργαζόμενων φορέων, θα δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα σχολεία με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με γνώμονα τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου, με χαλαρή κουβέντα, προσφέροντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους για το όραμα και τις προοπτικές του πολύ ενδιαφέροντος αυτού προγράμματος που μόλις ξεκίνησε στη χώρα μας.
Σκοπός του εθνικού προγράμματος «Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» (‘Schools for All – Ιntegration of Refugee Children in Greek Schools’) αποτελεί η συμμετοχή έως και 150 σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία λειτουργούν τάξεις υποδοχής για παιδιά πρόσφυγες, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-22. Για τον εν λόγω σκοπό, μία ομάδα έμπειρων επιμορφωτών θα παρέχει υποστήριξη και επιμόρφωση σε διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων, επιδιώκοντας την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ίσης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.
Οι απώτεροι στόχοι του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την δημιουργία ελεύθερων και δημοκρατικών σχολείων, καθώς και την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας με τα απαραίτητα εργαλεία, τις δεξιότητες και την ικανότητα να διαχειριστούν απαιτητικά και ευαίσθητα θέματα που εμφανίζονται συχνά τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ανοχής εκ μέρους των ατόμων απέναντι στο διαφορετικό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διακρίσεων, καθώς και των φαινομένων του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους. Με άλλα λόγια, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού σε όλους σχολικού περιβάλλοντος.