Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εσείς μπορείτε να ανεβείτε δέκα σκαλιά μονομιάς;

Όπως αναφέρει μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Geriatrics Society, το πολύ αργό περπάτημα μπορεί να αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης μελλοντικών ιατρικών ζητημάτων που ενδεχομένως να προκαλέσουν κινητικά προβλήματα.
Στη νέα αυτή μελέτη οι ερευνητές αξιολόγησαν τρόπους μέτρησης περίπλοκων δοκιμασιών βαδίσματος για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις πρώιμες, υφέρπουσες αλλαγές στο περπάτημα. Εξέτασαν αν η απόδοση στις δοκιμασίες αυτές, οι οποίες περιελάμβαναν τόσο σωματικές όσο και ψυχικές προκλήσεις, μπορούσε να προβλέψει τον υψηλότερο κίνδυνο που ίσως διατρέχει κάποιος να αδυνατεί να περπατήσει για τέσσερα τετράγωνα.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, μελετήθηκαν πληροφορίες από τη μελέτη Health ABC, στην οποία συμμετείχαν έγχρωμοι και λευκοί ενήλικες ηλικίας 70-79 ετών, οι οποίοι δεν δυσκολεύονταν να περπατήσουν τέσσερα τετράγωνα ή να ανέβουν δέκα σκαλιά χωρίς να διάλειμμα για ξεκούραση. Περπάτησαν σε διάφορες διαδρομές και με διάφορες προκλήσεις προκειμένου να μετρηθεί η ταχύτητα βαδίσματος και η ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε νοητικές και σωματικές δοκιμασίες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές τους παρακολουθούσαν κάθε έξι μήνες για να διαπιστωθεί αν είχαν κάποια δυσκολία να περπατήσουν τέσσερα τετράγωνα λόγω κάποιου σωματικού προβλήματος υγείας. Στο τέλος της οκταετούς παρακολούθησης, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είχαν αναπτύξει κινητική αναπηρία, δηλαδή δεν μπορούσαν να περπατήσουν τέσσερα τετράγωνα. Περίπου το 40% μάλιστα είχε αναπτύξει χρόνια κινητική αναπηρία η οποία διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν κινητική αναπηρία ήταν πιθανότερο να είναι γυναίκες, να πάσχουν από διαβήτη, να είναι παχύσαρκοι, να πάσχουν από πόνο στο γόνατο και να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναπνοή. Είχαν και συμπτώματα κατάθλιψης.
Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο χαμηλός ρυθμός βαδίσματος τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περίπλοκες, συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης κινητικής αναπηρίας μέσα στα επόμενο οκτώ χρόνια.