Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Βύρωνα: Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου το Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής»

Το Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής» του Δήμου Βύρωνα επαναλειτουργεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου για την περίοδο 2019-2020

“Το Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής» επαναλειτουργεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 μετά την ετήσια συντήρηση που πραγματοποιήθηκε και την αποκατάσταση λειτουργίας των εκτάκτων βλαβών των ψυκτικών μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
• Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών και συντήρηση ψυκτικών μονάδων.
• Συντήρηση συστήματος εξαερισμού.
• Έλεγχος Νερού Πισίνας όσον αφορά στην ποιότητα (μικροβιολογικός έλεγχος, έλεγχος PH, έλεγχος χλωρίου).
• Αναγκαίες παρεμβάσεις για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Λοιπές παρεμβάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο για τη βελτίωση της λειτουργίας του χώρου.

Αρχικά, θα λειτουργήσει η ελεύθερη κολύμβηση, ενώ θα ακολουθήσουν τα προγράμματα του κολυμβητηρίου μόλις εγκριθεί η πρόσληψη γυμναστών από το αρμόδιο Υπουργείο.”