Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ξεκίνησαν ταΈργα Αποχέτευσης στην Περιοχή Καλλιθέας Πεντέλης

Ξεκίνησαν τα  Έργα Αποχέτευσης στην Περιοχή Καλλιθέας  Πεντέλης (122 Ο.Τ.)

Εγκαταστάθηκε ο Εργολάβος και ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 21 Μαΐου 2019 οι τομές επί της οδού Πεντέλης του Γέρακα στα πλαίσια του έργου Αποχέτευσης της Περιοχής Καλλιθέας Πεντέλης (122ΟΤ) που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ