Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στις 12 & 13 Ιουνίου στο «Καμίνι»

Το Τμήμα Υγείας και Υγιεινής διοργανώνει σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους πολίτες του Δήμου Γαλατσίου, την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», το οποίο θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποίηση για πρώτες βοήθειες και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα υποστήριξης ζωής (BLS).

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία ομάδα πιστοποιημένων εθελοντών, που θα παρέχουν πρώτες βοήθειες, εφόσον χρειαστεί, στις δράσεις και διοργανώσεις του Δήμου, συνεπικουρώντας το έργο των ειδικών στην παροχή πρώτων βοηθειών.
Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) περιλαμβάνει μία σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους, με πρακτική εξάσκηση σε όργανα και εξοπλισμό.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχο του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν (πιστοποίηση ERC) με ισχύ 3 ετών, το οποίο περιλαμβάνει: Βασική υποστήριξη ζωής – Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Κ.Α.Ρ.Π.Α.) – Πρώτες Βοήθειες.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, στο Τμήμα Υγείας και Υγιεινής του Δήμου Γαλατσίου στο τηλέφωνο 210.2222011 (ky@galatsi.gr).