70 εκατομμυρία ευρώ επιχορηγήθηκαν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους.

Με το χρηματικό ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ επιχορηγήθηκαν
τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους. 


Τα χρήματα έχουν ήδη καταβληθεί στους
λογαριασμούς
IBAN των νοσοκομείων.


Παράλληλα, εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) με το ποσό των 3.250.000 ευρώ με στόχο την κάλυψη μέρους των
λειτουργικών του δαπανών για το οικονομικό έτος 2015.

Στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε) επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 5.134.955 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή δεδουλευμένων υπερωριών του 1ου
τριμήνου του 2015 των εργαζομένων του ΕΣΥ (πλην ιατρών), διατέθηκε στα
Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας- ΕΚΑΒ το ποσό των 18.125.000 ευρώ.

Το υπουργείο
Υγείας παρακολουθεί συστηματικά τη διαδικασία αναμόρφωσης των προϋπολογισμών
των νοσοκομείων και την έκδοση των απαραίτητων χρηματικών ενταλμάτων. Σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), το υπουργείο
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν στις 27 Ιουνίου τα οφειλόμενα ποσά
στο μέγιστο δυνατό αριθμό των νοσοκομείων της χώρας. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή