Νέος διοικητής ΙΚΑ ο Γιάννης Θεωνάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέος διοικητής ΙΚΑ ο Γιάννης Θεωνάς

Νέος διοικητής ΙΚΑ ο Γιάννης Θεωνάς

Ο Γιάννης Θεωνάς, οικονοµολόγος, ιστορικό στέλεχος της
Αριστεράς, πρώην ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, πρώην µέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της ΓΣΕΕ (της οποίας διετέλεσε και γενικός γραµµατέας
από το 1992 ως το 1994), µέλος της ΚΕ και της Πολιτικής Γραµµατείας του
ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δέκα χρόνια που είχε οριστεί υποδιοικητής στο ΙΚΑ, µετά την
κυβερνητική αλλαγή, αναλαµβάνει τη διοίκηση του ταµείου.

Την τοποθέτηση του Γιάννη Θεωνά στη θέση του διοικητή του
ΙΚΑ ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης ∆ηµ. Στρατούλης
µετά την έγγραφη παραίτηση που υπέβαλε από τις 2 Ιουνίου ο Ροβέρτος
Σπυρόπουλος. Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση και ευχαρίστησε

τον κ. Σπυρόπουλο για την άψογη συνεργασία που είχε µαζί του κατά τη διάρκεια
των τεσσά- ρων τελευταίων µηνών. Επίσης, ζήτησε από τον παραιτηθέντα ∆ιοικητή
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του µέχρι να ολοκληρωθούν στο
τέλος του µήνα οι εκ του νόµου προβλεπόµενες διαδικασίες για τον ορισµό του
νέου ∆ιοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (έγκριση από την επιτροπή του άρθρου 49Α της
Βουλής, δηµοσίευση σε ΦΕΚ). Νέος υποδιοικητής, στη θέση του κ. Θεωνά, ορίζεται
ο νοµικός ∆ιονύσιος Καλαµατιανός, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς µε το
δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του
τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της ΑΣΟΕΕ και µέλος της οµάδας για την
κοινωνική ασφάλιση της επιτροπής προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα νέα δεδοµένα, η
διοίκηση του ΙΚΑ διαµορφώνεται ως εξής: ∆ιοικητής: Γιάννης Θεωνάς Υποδιοικητής:
Γιάννης ∆ούκας Υποδιοικητής: ∆ιονύσης Καλαµατιανός Υποδιοικητής: Βασιλική
Τριανταφυλλίδη (παραµένει)

Πήγαινε στην κορυφή