ΥΠ.ΕΣ.: Έως 5 Ιουνίου η έκδοση πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων

ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠ.ΕΣ.: Έως 5 Ιουνίου η έκδοση πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων

ΥΠ.ΕΣ.: Έως 5 Ιουνίου η έκδοση πράξης κατάταξης των σχολικών
φυλάκων


Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι δήµαρχοι θα πρέπει να προχωρήσουν
στην πράξη κατάταξης των σχολικών φυλάκων, προκειµένου να ξεκινήσει η
διαδικασία επαναφοράς στις παλιές τους θέσεις, σύµφωνα µε έγγραφο που
απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στους δήµους.

Ειδικότερα ζητείται από τους δηµάρχους να εκδώσουν άµεσα
πράξη κατάταξης των σχολικών φυλάκων, και να τη στείλουν, µαζί µε τα στοιχεία
των υπαλλήλων, στην ∆ιεύθυνση προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου
Εσωτερικών, µέχρι τις 5 Ιουνίου.
Στη συνέχεια θα υπογραφεί από τον υπουργό
Εσωτερικών η διαπιστωτική πράξη για την επάνοδο στην υπηρεσία τους, ενώ θα
γίνει συγκεντρωτική καταγραφή ανά δήµο του προσωπικού που επανέρχεται στις παλιές
θέσεις.
Επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση επαναφοράς
στους δήµους κατατάσσονται σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ∆Ε Σχολικών
Φυλάκων, µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν όταν τέθηκαν
σε διαθεσιµότητα ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Σύµφωνα µε το νόµο
Κατρούγκαλου (ν. 4325/15), πρώην σχολικοί φύλακες που δεν έχουν
µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, µπορούσαν να επανέλθουν
στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η
υπαλληλική τους σχέση µε εξαίρεση όσους έχουν λάβει οριστική σύνταξη εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση έως 21/5/2015, στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του φορέα
όπου υπηρετούσε.
 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη λήξει και τώρα οι
δήµαρχοι θα πρέπει να προβούν στην έκδοση της προβλεπόµενης από το νόµο
πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή