Άδειες για κολωνάκια

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Άδειες για κολωνάκια

Για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών συζήτησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις των δημοτών, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των ακολούθων αιτήσεων του κ. Δημητρίου Ζιώγαλη, με την τοποθέτηση δύο (2) κολωνακίων στο ρείθρο στη συμβολή Αρσινόης και Στεφανοπούλου, του κ. Γεωργίου Ξυνάριου, με την τοποθέτηση ενός (1) κώνου στην αριστερή πλευρά της εισόδου και του κ. Νικολάου Τσάμη, με την τοποθέτηση δύο (2) κώνων στο ρείθρο στην απότμιση.
Απ’την άλλη, εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτήσεων του κ. Ιωάννη Φιλιππέλη, της κας Κωνσταντίνας Φύκα, των κ. Γεωργίου Κατσιαδά και Δημητρίου Λιάπη και του κ. Γεώργιου Ανδρέου επειδή μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας του Δήμου δεν διαπιστώθηκε ανάγκη.
Λευκό επί του θέματος ψήφισε ο κ. Άρης Παπαδοκωστόπουλος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή