Ερώτηση 3 βουλευτών για την τοποθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Μαρούσι Αττικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ερώτηση  3 βουλευτών για την τοποθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Μαρούσι Αττικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 ΘΕΜΑ: “Τοποθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού
Αυτοκρ. Ηρακλείου 41 & Μ. Αλεξάνδρου 13 και επί της οδού Στρ. Λέκκα 33, στο
Μαρούσι Αττικής”

” Πριν από
λίγες μέρες κάτοικοι του Αμαρουσίου προχώρησαν σε μια μεγάλη κινητοποίηση αντίδρασης
κατά της εγκατάστασης μιας ακόμα κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δώμα της
πολυκατοικίας επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου 41 & Μ. Αλεξάνδρου 13 της
εταιρίας
Wind η οποία είναι καμουφλαρισμένη σε καπνοδόχο. Με την κινητοποίηση
αυτή  εναντιώθηκαν και κατά την
δρομολογημένη τοποθέτηση δεύτερης κεραίας της
Cosmote, στην ταράτσα της
πολυκατοικίας επί της οδού Στρ. Λέκκα 33. Αμφότερες βρίσκονται πολύ κοντά σε
σχολεία, παιδικούς σταθμούς και παιδικές χαρές.

Είναι
γνωστό, αρκετά χρόνια τώρα, ότι οι κινητοποιήσεις των πολιτών στις γειτονιές έχουν
γίνει αιτία για να καταγραφεί και κοινωνικά το πρόβλημα για ανάγκη της
προστασίας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το πάσχον θεσμικό
πλαίσιο και την αντικατάσταση
των
ν. 3431/2006 και 4053/2012.

Παρά το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει προτείνει
όρια αποδεκτής έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει τη σύσταση 1999/519/EΚ με βάση τις
κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς επιτροπής (ICNIRP) για την προστασία από
τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, σήμερα παρατηρείται μια μεγάλη ετερογένεια ως
προς τα όρια αποδεκτής έκθεσης, με αποτέλεσμα αρκετές χώρες και μεγαλουπόλεις να
έχουν θεσπίσει πολύ πιο αυστηρά όρια από τα προτεινόμενα.

Ο Συνήγορος
του Πολίτη (ΣτΠ), στην Ειδική Έκθεση του 2003, δίνοντας έμφαση στην Αρχή της
Προφύλαξης, αναφέρθηκε αναλυτικά σ
τα προβλήματα που προκύπτουν από τα
υψηλά, επιτρεπόμενα, όρια της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όσο
και τα θέματα νομιμότητας της τοποθέτησης και λειτουργίας των. Παρά την
προσπάθεια που έγινε με το νόμο 3431/2006 για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων, δεν
επήλθαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αφού δεν ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του
ΣτΠ και της επιστημονικής κοινότητας.

Επίσης, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
την 1264/2005 απόφαση, κρίθηκε ελλιπής η ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000, καθώς αφενός
δεν προβλέπει ελάχιστες αποστάσεις από χώρους συνάθροισης ευπαθών ομάδων
πληθυσμού και, αφετέρου, έχει λάβει υπόψη της μόνο τις αποδεδειγμένες
επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό κατά
παράβαση της αρχής της
προφύλαξης. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την από 2004/2013 απόφασή του ακύρωσε
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας κρίνοντας
ότι σ
την Περιβαλλοντική Έκθεση που υπέβαλε η παρεμβαίνουσα προς έγκριση, δεν
περιλαμβάνεται, έστω και συνοπτική, παρουσίαση των τυχόν εναλλακτικών λύσεων
που εξετάσθηκαν, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων, ως προς τη θέση εγκατάστασης
του επίδικου σταθμού. Τίθεται έτσι ζήτημα συνολικά για τις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα της επικινδυνότητας της δημόσιας
υγείας και των επιτρεπόμενων ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία που εκπέμπουν οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, πέραν των
μελετών, έχουν πλέον χαρακτηριστεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (το Μάιο
του 2011) ως πιθανά επικίνδυνες και προκαλούσες προβλήματα στην ανθρώπινη
υγεία.


Επειδή:

      Τα όρια ασφαλούς έκθεσης που ισχύουν στη χώρα μας
(λίγο αυστηρότερα από αυτά του Π.Ο.Υ.) θεωρούνται από πολλούς ερευνητές ως
υπερβολικά υψηλά, αφού αυτά θεσπίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψη μόνο μια κατηγορία
βιολογικών επιπτώσεων (θερμικές επιπτώσεις), όταν πολλές έρευνες (στατιστικές
και εργαστηριακές) αναδεικνύουν και άλλες κατηγορίες επιπτώσεων από τις οποίες
δεν προστατεύουν τα όρια αυτά.

      Τα όρια αυτά που ισχύουν
στη χώρα μας πρέπει να μειωθούν δραστικά καθώς και να ληφθούν μέτρα
επανασχεδιασμού του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να επιτευχθεί η
ελάχιστη δυνατή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

      Η διαδικασία για την
απομάκρυνση κεραιών που λειτουργούν καταφανώς παράνομα είναι εξαιρετικά
χρονοβόρα καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προβάλλουν είτε μη αρμοδιότητα είτε
έλλειψη αντικειμενικής δυνατότητας να απομακρύνουν τις παράνομες κεραίες.

      Οι έλεγχοι για τυχόν
υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης (μετά την εγκατάσταση της κεραίας) είναι
σπάνιοι.

      Οι διαδικασίες για επιβολή
ποινών σε περίπτωση παράβασης είναι πολύ αργές και οι ποινές που επιβάλλονται
μικρές (σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρίες αρνούνται να συμμορφωθούν με ρητές
υποδείξεις των αρχών χωρίς μεγάλες επιπτώσεις).

 

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

·               
Πρόκειται να προχωρήσει στη δραστική μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στην ακτινοβολία σύμφωνα
με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες και μετά από πρόταση επιτροπής επιστημόνων στην
οποία θα μετέχουν ειδικοί στις βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας;

·               
Πρόκειται να θεσπιστεί όριο ελάχιστης οριζόντιας
απόστασης 300 μέτρων από χώρους
πρόσβασης κοινού στο ίδιο ύψος με την κεραία καθώς και από σχολεία,
βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, κλπ.;

·               
Πρόκειται να επανασχεδιαστεί το δίκτυο
και ο τρόπος λειτουργίας των κεραιών μετά από μελέτη με ευθύνη της Πολιτείας ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

·               
Πρόκειται να προχωρήσει σε εφαρμογή της υποχρεωτικής σήμανσης των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας τουλάχιστον για τις ήδη υπάρχουσες εντός οικιστικού
ιστού, ως μέτρο ενημέρωσης των πολιτών; (π.χ. στην είσοδο του ακινήτου που στην οροφή υπάρχει κεραία να υπάρχει ένδειξη ότι
το ακίνητο είναι βάση κεραίας κινητής τηλεφωνίας).

·                
Πρόκειται να τροποποιήσει το άρθρο 31
του νόμου 4053/2012 υπό τον τίτλο
“Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών
κεραιών”, με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε εταιρίες που είχαν εγκαταστήσει
αυθαίρετα κεραίες κινητής τηλεφωνίας, να αδειοδοτηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα
24 μηνών θεωρώντας μάλιστα αυτές, για το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ως «νομίμως
λειτουργούσες”; Σημειώνεται δε ότι το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
έτσι ώστε να παραταθεί η ισχύς του μέχρι τις 30-10-2015.

·               
Πρόκειται
να επανεξεταστεί η αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία  των δυο κεραιών (σταθμοί βάσης) στο Μαρούσι
(οδός
Αυτοκρ.
Ηρακλείου 41 & Μ. Αλεξάνδρου 13 και οδός Στρ. Λέκκα 33), αλλά και να
σημανθούν άμεσα για ενημέρωση των πολιτών; Θα ληφθούν υπόψη οι διαμαρτυρίες των
πολιτών
ως προς την
απόσταση από τις ευπαθείς ομάδες και την επικινδυνότητα από την εκπεμπόμενη
ακτινοβολία;

·                
Πρόκειται να απομακρυνθούν όλοι οι σταθμοί βάσης που έχουν
τοποθετηθεί σε
απόσταση
μικρότερη των 300 μέτρων από χώρους συγκέντρωσης μικρών παιδιών και ευπαθών ομάδων
(σχολεία
,
παιδικές χαρές, παιδότοποι, κλπ.);

·               
Πρόκειται να προχωρήσει σε συνολική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με
την εκφρασθείσα πρόθεσή του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και εάν ναι σε
ποια φάση βρίσκεται αυτή η πρωτοβουλία;”

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Δημαράς Γεώργιος 

Αυλωνίτου Ελένη

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή