Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Βαγγέλης Μπασιάκος:”Στη χώρα μας είναι αναγκαία η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος “

Ο Υπεύθυνος του
Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας

Δημοκρατίας κ. Βαγγέλης Μπασιάκος, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα

Βιοποικιλότητας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η «Παγκόσμια Ημέρα
Βιοποικιλότητας» που καθορίστηκε από τον ΟΗΕ, πριν από 22 χρόνια για να μας
ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί στην κατεύθυνση της διατήρησης της ποικιλότητας
όλων των μορφών ζωής για την εξασφάλιση των φυσικών ισορροπιών του πλανήτη,
απαιτεί αφύπνιση και δράση.
Οι κίνδυνοι
εξαφάνισης, ως το τέλος του 21
ου αιώνα των μισών από τα εκατομμύρια ζωικά
και φυτικά είδη που κατοικούν σήμερα στη Γη, σε συνέχεια των εξαφανίσεων που
έχουν καταγραφεί ως τώρα, επιβάλουν πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες ενέργειες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο. Με απτά αποτελέσματα. Με επιστημονικές μεθόδους και με
κοινωνική συναίνεση, ώστε να αποτρέψουμε την ερημοποίηση και την επιδείνωση του
φαινομένου του θερμοκηπίου.
Στη χώρα μας είναι
αναγκαία η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Με
ενίσχυση θεσμών, μέσων και διοικητικών μηχανισμών διατήρησης και προστασίας.

Προέχει δε ο
καθορισμός, η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων, που
συμβιβάζουν και ενισχύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, ως προς τη
βιοποικιλότητα, με τις παράλληλες βιώσιμες αναπτυξιακές της προοπτικές και
δυνατότητες. Με όραμα και ρεαλισμό. Κυρίως με αποτροπή της λεηλασίας των
φυσικών πόρων και της ρύπανσης. Όπως προβλέπεται στην Πρώτη Εθνική Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα (2014-2029), που θεσμοθετήθηκε, μετά από μακρά
επεξεργασία, το 2014, καθώς και στο αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης 1
ης
Πενταετίας (2014-2018).
Οι δύο λοιπόν
αυτές, συμβατές μεταξύ τους και επιδιωκόμενες στρατηγικές και στοχεύσεις
  – βιοποικιλότητα και αειφόρος ανάπτυξη –
πρέπει να αποτελούν στη σημερινή συγκυρία για τη
 χώρα μας, προτεραιότητες προς αξιοποίηση και
δράση για όλους μας.”