Πέντε άτομα με σύμβαση έργου θα πάρει ο Δ. Γαλατσίου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για πέντε (5) φυσικά πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων κατά το έτος 2012. Η διάρκεια σύμβασης αυτών θα είναι 12 μήνες.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι εξής: ένας (1) ιατρός, ένας (1) ιατρός εργασίας, ένας (1) νοσηλευτής/τρια και ένας (1) κοινωνικός λειτουργός. Το έργο αυτών θα είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους και τους εργαζομένους του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. Η αμοιβή κατά άτομο θα είναι 15.000 ευρώ για όλους.
Απ΄την άλλη, θα προσληφθεί ένας (1) φιλόλογος, του οποίου το έργο θα είναι η επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με αμοιβή επίσης 15.000 ευρώ.
Το έργο που θα αναλάβουν να εκτελέσουν οι ανωτέρω δεν ανήκει στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου, ενώ η παράδοση του ανωτέρω έργου θα γίνεται τμηματικά αναλόγως με την πρόοδο των εργασιών και θα πιστοποιείται από τον Δήμαρχο. Η μισθοδοσία των παραπάνω αναδόχων ανέρχεται στο ύψος των 75.000,00 ευρώ.
Οι παρατάξεις «21ος αιώνας», «Άλλος Δρόμος» και «Πολίτες σε Δράση» καταψήφισαν το θέμα ενώ υπέρ τάχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζέρβα Έλενα και Καπέλης Γιώργος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή