Πίνακες με στοιχεία των αιτήσεων για άδειες Ταξί

ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πίνακες με στοιχεία των αιτήσεων για άδειες Ταξί

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής

πινάκων με στοιχεία των αιτήσεων για άδειες
Ταξί

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των
αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ταξί (Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης – Ε.Δ.Χ.) ή
μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (δηλαδή άδειες για 6θεσια έως  9θεσια επιβατηγά οχήματα ειδικής μίσθωσης και
ειδικής μίσθωσης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ) και τον έλεγχο της πληρότητας των
νόμιμων δικαιολογητικών και της πλήρωσης των προϋποθέσεων του Ν. 4070/12, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
αναλυτικό πίνακα, στον οποίο
εμφανίζονται όσοι έχουν υποβάλει αίτηση με το όνομα ή την επωνυμία τους,
καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό κατάθεσης της
αίτησης (αρ. πρωτοκόλλου), ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα και ο αντίστοιχος
αριθμός των αδειών που έχουν ζητηθεί, από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν την αναλυτική κατάσταση στο link:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15040:katastaseis-me-ta-stoixeia-aitoynton-gia-xorigisi-neas-adeias-edx-i-metatropi-yfistamenis&catid=6:2008-09-06-21-43-53&Itemid=34

Υπενθυμίζεται ότι η
σχετική απόφαση που θα ορίζει το συνολικό
αριθμό
των επιτρεπόμενων αδειών ταξί και τον επιμερισμό ως προς τις άδειες
ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ, ανά έδρα στην
περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, θα
εκδοθεί από την Περιφερειάρχη Αττικής το αργότερο μέχρι την 29η
Μαΐου 2015.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να
βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τις έγκυρες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΘΕΙΣΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

           
ΕΝΙΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΑ ΑΙΓΙΝΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ
ΕΔΧ
17   1    
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ 223 4 5 5 4
ΝΕΑ ΑΔΕΙΑΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ 25   1 2  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ
ΣΕ ΕΙΔΜΙΣΘ
2     1  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΙΔΜΙΣΘ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΔΧ
2        
ΣΥΝΟΛΟ 269 4 7 8 4
         

ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΠΟΡΟΣ  ΣΠΕΤΣΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
    3 21
4 4 12 261
    1 29
      3
      2
4 4 16 316
Πήγαινε στην κορυφή