Οδοντιατρικοι αθλητικοι ναρθηκες

ΥΓΕΙΑ
Οδοντιατρικοι αθλητικοι ναρθηκες

 

Οδοντιατρικοι
αθλητικοι ναρθηκες

 

Ζούµε σε µια
κοινωνία όπου ο αθλητισµός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού µας,
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στις µέρες µας, όλο και µεγαλύτερος αριθµός παιδιών
και ατόµων διαφόρων ηλικιών συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε σκοπό
να αποκοµίσουν προφανή οφέλη για τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, χωρίς
ταυτό- χρονα να έχουν κάποια αρνητική συνέπεια όπως για παράδειγµα να δεχθούν
ένα τραυµατισµό.


Λες οι αθλητικές δραστηριότητες ενέχουν κίνδυνο τραυµατισµού
στο πρό- σωπο λόγω πτώσης, σωµατικής επαφής ή σύγκρουσης, επαφής µε σκληρή
επιφάνεια και αθλητικό εξάρτηµα ή µέσο µε το οποίο παίζεται το άθληµα.

Από
την πληθώρα των αθληµάτων που µπορεί κάποιος να επιλέξει συναντάµε αρκετά δηµοφιλή αθλήµατα στη χώρα µας που υπάρχει έντονη σωµατική επαφή ή/και
χρησιµοποιείται µπάλα και κατά συνέπεια παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος
τραυµατισµών στην περιοχή του προσώπου.

Οι περισσότεροι τραυµατισµοί στην
περιοχή του προσώπου και των δοντιών µπορούν να προληφθούν µε τη χρήση από τον
αθλητή εξατοµικευµένου ενδοστοµατικού νάρθηκα, ο οποίος είναι ένα κινητό
µηχάνηµα κατασκευασµένο από ελαστικό υλικό και µε αντοχή στην παραµόρφωση.

Η
χρήση του νάρθηκα βοηθάει στην πρόληψη και στον περιορισµό του τραυµατισµού των
δοντιών, της κροταφογναθικής άρθρωσης, του οστού της άνω/κάτω γνάθου και τέλος
των ενδοστοµατικών και περιστοµατικών ιστών.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;


Πριν ξεκινήσει
το παιδί σας κάποια αθλητική δραστηριότητα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει ένα σύλλογο όπου οι εγκαταστάσεις (οι προπονητικοί και αγωνιστικοί
χώροι) είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πληρούν τους κανόνες ασφαλείας για
απρόσκοπτη άσκηση και κατά συ- νέπεια την αποφυγή τραυµατισµών. Το παιδί θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τον κατάλληλο για το άθληµα εξοπλισµό, τον
οποίο θα φοράει κάθε φορά που ασκείται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τους προπονητές και το βοηθητικό προσωπικό οι οποίοι θα
πρέπει να έχουν την υποµονή να εξηγήσουν τους κανόνες του αθλήµατος και να
επιµείνουν στη σωστή εφαρµογή τους.

Αν το άθληµα που επιλέξατε είναι υψηλού
κινδύνου για οδοντικούς τραυµατισµούς (αθλήµατα και αθλοπαιδιές µε έντονη σωµατική επαφή και όπου χρησιµοποιούνται µπάλα µε δύναµη & εξαρτήµατα ή σε
δραστηριότητες όπου ενέχει ο κίνδυνος πτώσης) το παιδί θα πρέπει να
συµπεριλάβει στο βασικό του εξοπλισµό αθλητικό νάρθηκα προστασίας των
δοντιών, ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί στο οδοντιατρείο ώστε να έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές και τον οποίο θα φοράει κάθε φορά που ασκείται. Επίσης, θα
πρέπει το παιδί να εξεταστεί από τον οδοντίατρο ώστε να διαπιστωθούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει το παιδί να
φοράει τον αθλητικό νάρθηκα που θα τον έχει φτιάξει ο οδοντίατρος.


ΠΟΙΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
;

Όλες οι αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν κίνδυνο
τραυµατισµού στο πρόσωπο λόγω πτώσης, σωµατικής επαφής ή σύγκρουσης, επαφής
µε σκληρή επιφάνεια και αθλητικό εξάρτηµα ή µέσο µε το οποίο παίζεται το
άθληµα (πχ µπάλα). Στη χώρα µας συναντάµε αρκετά δηµοφιλή αθλήµατα (πχ ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, πολεµικές τέχνες, µποξ, πάλη, κα) και
αθλοπαιδιές (πχ ρόλλερς, skating, ποδηλασία, extremes sports) όπου ο κίνδυνος
τραυµατισµών στην περιοχή του προσώπου είναι υψηλός. Όποιος κινδυνεύει να
δεχθεί τραυµατισµό στα δόντια, στις γνάθους, στους µαλακούς ιστούς στην περιοχή του στόµατος ή υπάρχει κίνδυνος διάσεισης του εγκεφάλου µπορεί να
προστατευθεί µε τη χρήση εξατοµικευµένου αθλητικού νάρθηκα. Ο νάρθηκας θα
δεχθεί την ενέργεια του κτυπήµατος και θα την απορροφήσει οµοιόµορφα. Ο καλύ-
τερος νάρθηκας είναι αυτός που έχει την άριστη συγκράτηση στο στόµα και ο
αθλητής τον φοράει ανελλιπώς στην αθλητική του δραστηριότητα. Οι αθλητικοί
νάρθηκες που πωλούνται στο εµπόριο προσφέρουν προστασία; ∆εν µπορεί ένας
τύπος νάρθηκα, όπως αυτοί του εµπορίου, να κάνει για όλους τους αθλητές και όλα
τα αθλήµατα. Οι νάρθηκες που πωλούνται στο εµπόριο δεν λαµβάνουν υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόµου και δεν έχουν ή έχουν περιορισµένη
δυνατότητα προσαρµογής στο στόµα, µε αποτέλεσµα να έχουν πρόβληµα στη συγκράτησή τους και εποµένως δυσκολία στην έκφραση και φώνηση του αθλητή. Επίσης
το πάχος του νάρθηκα δεν είναι αυτό που θα προστατεύσει τον αθλητή από
ενδεχόµενο κτύπηµα στην περιοχή του στόµατος, ενώ αντίθετα δηµιουργείται µια
επίπλαστη αίσθηση προστασίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Λόγω
της κακής κατασκευής τους αυτοί οι νάρθηκες είναι ακατάλληλοι για χρήση και
σύντοµα εγκαταλείπονται σε ένα συρτάρι στο σπίτι.

 

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ, Επιστηµονικός υπεύθυνος του Οδοντιατρείου DENTALL

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή