Τοποθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης στο Δήμο Πεντέλης

ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τοποθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης στο Δήμο Πεντέλης

Τοποθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης στο Δήμο Πεντέλης

Στα πλαίσια της εφαρμογής
του Προγράμματος «Πρότυπο έργο Ανακύκλωσης, συσκευασιών Δήμου Πεντέλης», σας
γνωρίζουμε ότι από αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 2015 έως 25 Μαΐου 2015, αρχίζει η
τοποθέτηση 450 μπλε κάδων και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες του Καλλικρατικού
Δήμου Πεντέλης, αρχής γενομένης από την Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Πήγαινε στην κορυφή