Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

MARILYN MONROE, 1955