Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δωρεάν διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης από τον Δήμο Ελευσίνας

Ξεκινάει την Παρασκευή 26/1/2018 η ΔΩΡΕΑΝ διανομή 100 κάδων οικιακής κομποστοποίησης από τον Δήμο Ελευσίνας σε δημότες μας.

· Η παραλαβή των κάδων θα γίνεται από την αποθήκη του δήμου (συνερ-γεία: κα. Χαρισιάδη, τηλ. 2105544934) τις εργάσιμες μέρες από Παρα-σκευή 26/1/2018 μέχρι Παρασκευή 16/2/2018 και από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. Ο κάθε κάδος συνοδεύεται από μικρό κάδο 7Lt (για μεταφορά των υλικών στον μεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt με μικροοργα-νισμούς και ένζυμα για επιτάχυνση της κομποστοποίησης καθώς και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.

· Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο, μπο-ρούν να το κάνουν κατά την παραλαβή του κάδου (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κάδων).

· Για την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 05: 00 μ.μ. έχει προγραμ-ματιστεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενημέρωσης των νέων και παλιών κατόχων κά-δων οικιακής κομποστοποίησης, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τη σωστή χρήση των κάδων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Το σεμινά-ριο θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (Χα-τζηδάκη 41 & Δήμητρος). Η συμμετοχή των κατόχων κάδων θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ