Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

Την
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
στο δημαρχειακό μέγαρο του δήμου Γαλατσίου με σκοπό την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης

 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση
του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους
2015».
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 
3ο
Έγκριση
του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2015».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4ο
Έγκριση τροποποίησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή