Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης για 1.000 άνεργους 25-40 ετών

Το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης του, στηρίζει νέους που βιώνουν την ανεργία, χρησιμοποιώντας ως όχημα για την επίτευξη του στόχου αυτού την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες Γνώσεις – Νέες Προοπτικές», το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε 1.000 άνεργους νέους, ηλικίας από 25 έως 40 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους 25-40 ετών, αποφοίτους Λυκείου, Ι.Ε.Κ., AΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί. Τα άτομα που θα κάνουν αίτηση θα πρέπει να είναι άνεργοι κατά τη χρονική στιγμή της υποβολή της αίτησης και να παραμένουν άνεργοι μέχρι και το πέρας του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν εργασία. Σε ορισμένες ειδικότητες παρέχεται και δυνατότητα εξέτασης από συνεργαζόμενους φορείς πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνώσεων, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2014 και θα διαρκέσει μέχρι περίπου τα μέσα του 2015 με στόχο να εκπαιδευτούν 1.000 άτομα. Λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων. Όταν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον επιθυμητό αριθμό, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ σχετική ανακοίνωση.
Τα προγράμματα θα διεξαχθούν πανελλαδικά στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 21 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια
• Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων – Διαχείριση Αποβλήτων Ανακύκλωση Απορριμάτων
• Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
• Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτροτεχνίτης – Ασφάλεια από Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο
• Ηλεκτρολόγος- Αυτοματιστής – Ασφάλεια από Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο
• Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Βασικές και Πρακτικές Γνώσεις για την Ένταξη στη Βιομηχανία
• Έλεγχος & Συντήρηση Καυστήρων Υγρών και Αερίων Καυσίμων – Ασφάλεια σε Καυστήρες
• Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας στη Βιομηχανία
• Τεχνίτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
• Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής
• Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα (Βασικό Επίπεδο)
• Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής Παρουσιάσεις – Υπηρεσίες Διαδικτύου (Βασικό Επίπεδο)
• Σχεδίαση με Χρήση AUTOCAD 2D (Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικού & Μηχανολογικού Σχεδίου 2 Διαστάσεων)
• Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media
• E – Commerce
• Proiect Management & MS Project 2010
• Οι Διαδικασίες των Εξαγωγών
• Βοηθοί Λογιστών
• Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης – Βελτιστοποίηση Μεταφορών
• Πώληση και Άριστη Εξυπηρέτηση του Πελάτη
• Τουριστικό Marketing
• Τουριστικά Επαγγέλματα
• Το Επάγγελμα του Receptionist
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων ανά τρίμηνο.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μόνο άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η πιστοποίηση της ανεργίας γίνεται:
– για όλους πλην των μηχανικών, με την αναφορά του αριθμού της κάρτας ανεργίας και την αποστολή αντιγράφου του εκκαθαριστικού τουυποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στην περίπτωση που ουποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης,αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη υποχρέωσή του αυτή.
– για τους μηχανικούς απαιτείται αναφορά του αριθμού μητρώου του ΤΕΕή βεβαίωση του τεχνικού επιμελητηρίου (ΤΕΕ) που αναφέρει ότι ουποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ και αποστολή αντιγράφου τουεκκαθαριστικού του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στηνπερίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικήςδήλωσης, αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη υποχρέωσή του αυτή.
Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δενανταποκρίνεται στην παρούσα οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (δηλαδήαν ο υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι άνεργος), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 -με το γνήσιο της υπογραφής – που να αναφέρει την παραπάνω αλλαγή.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε και στη διεύθυνση http://www.ivepe.gr/images/pdf/programma_niarxos_fylladio_general_info.pdf.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή