Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών

Ένα από τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε υπαίθριους χώρους κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, είναι και η προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από κτιριακές υποδομές και στα οικόπεδα, με στόχο την προστασία των οικισμών και των πολεοδομικών συγκροτημάτων.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, έχει αποδοθεί στους Δήμους, οι οποίοι έχουν την μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου και βεβαιώνεται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 33 του Ποινικού Κώδικα.

Παρακαλούμε όλους τους συνδημότες μας που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών χώρων, που βρίσκονται εντός των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου & Χολαργού, όπως προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέρους που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Θανάσης Αυγουρόπουλος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή