Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 & ώρα 08:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων και αντίστοιχα στο Δευτεροβάθμιο όμοιο για το έτος 2017. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απογραφής έναρξης με ημερομηνία 31-07-2011 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.38/2017). (Εισηγητής: κ. Γιαννάτος Σωτήριος)

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.39/2017). (Εισηγητής: κ. Γιαννάτος Σωτήριος)

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.37/2017). (Εισηγητής: κ. Γιαννάτος Σωτήριος)

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γκέλιας Δονάτος)

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006. (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους και χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)

9. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ΄αριθμ.385/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης έτους 2017». (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος – Δήμαρχος)

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Δημιουργία νέων υδροδοτήσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων». (Εισηγητής: κ. Δούρος Σωτήρης)

11. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών και σαρώθρων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δούρος Σωτήρης)

12. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της υπ.αριθμ.πρωτ.13311/6-5-2016 σύμβασης της υπηρεσίας «Εργασίες υλοποίησης έγκρισης ταξινόμησης οχημάτων ΕΔΣΝΑ». (Εισηγητής: κ. Δούρος Σωτήρης)

13. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διαχειριστών Κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

14. Λήψη απόφασης τροποποίησης εν μέρει της υπ΄αριθμ.425/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

15. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

16. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

18. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ποσών από αντικατάσταση υδρομέτρων λόγω εσφαλμένης καταχώρησης. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

19. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων σε δικαιούχους. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

20. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχο (αρ.πρωτ.9239/28-03-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

21. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχο (αρ.πρωτ.9249/28-03-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή