Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Η αισιοδοξία ευνοεί τη µακροζωία

Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότερο αισιόδοξες γυναίκες είχαν σχεδόν 30% χαµηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε από τις νόσους που αναλύθηκαν σε σύγκριση µε τις λιγότερο αισιόδοξες γυναίκες.

Σε νέα έρευνα, γυναίκες µε θετική στάση ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από αρκετά αίτια,περιλαµβανοµένου του καρκίνου, της καρδιοπάθειας, του εγκεφαλικού επεισοδίου, των αναπνευστικών νόσων και των λοιµώξεων, έναντι όσων ήταν λιγότερο αισιόδοξοι.

Ο Eric Kim, του Harvard TH Chan School of Public Health, δήλωσε ότι ενώ ο περισσότερες προσπάθειες στρέφονται σήµερα στη µείωση των παραγόντων κινδύνου για νόσους, ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η ενίσχυση της ψυχολογικής ελαστικότητας µπορεί ενδεχοµένως να κάνει τη διαφορά.

Μια άλλη πιθανότητα είναι η υψηλότερη αισιοδοξία να επιδρά άµεσα στο βιολογικό σύστηµα. Η ερευνητική οµάδα ανέλυσε τα επίπεδα αισιοδοξίας 70.000 γυναικών και άλλους παράγοντες που θα µπορούσαν να παίζουν ρόλο στο πώς η αισιοδοξία µπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο θνησιµότητας, όπως υπέρταση, διατροφή και άσκηση.

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι περισσότερο αισιό- δοξες γυναίκες είχαν σχεδόν 30% χαµηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε από τις νόσους που αναλύθηκαν στη µελέτη σε σύγκριση µε τις λιγότερο αισιόδοξες γυναίκες.

Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι η αισιοδοξία µπορεί να αλλάξει µε σχετικά εύκολες και χαµηλού κόστους παρεµβάσεις, ακόµα και όταν οι άνθρωποι γράψουν και σκεφτούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε διάφορους τοµείς της ζωής τους, δήλωσαν οι ερευνητές προσθέτοντας ότι η ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων παρεµβάσεων θα ήταν καινοτόµος τρόπος ενίσχυσης της υγείας µελλοντικά.

Η έρευνα δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Epidemiology.

Πηγές