Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τι να προσέχουν οι παίκτες τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου


Η καταπολέµηση του παράνοµου στοιχηµατισµού και των τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου αποτελούν τον στόχο των διαδικτυακών δράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Σηµειώνεται ότι σχηµατίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, που υποβλήθηκαν στην Ει- σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορούν τρεις ιστοτόπους παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνι- διών µέσω διαδικτύου χωρίς νόµιµη άδεια. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν οι χώρες αδειοδότησης των εταιρειών που λειτουργούσαν οι ιστοσελίδες στο εξωτερικό.

Μάλιστα, σε µία περίπτωση προέκυψε ότι η ιστοσελίδα παρείχε τη δυνατότητα παράνοµου στοιχηµατισµού σε κλειστό πελατολόγιο, που διέθετε στοιχεία εισόδου, όνοµα χρή- στη (username) και κωδικό εισόδου (password), χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής, προ- κειµένου να µη µπορεί να εντοπιστεί από τις διω- κτικές Αρχές. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε αλληλογραφία µε τις αρµόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ενη- µέρωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που είναι αρµόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιχνιδιών, προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες.

 Σηµειώνεται, ότι η Επιτροπή συµπεριέλαβε τους τρεις ιστότοπους στον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων υπη- ρεσιών τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου. Η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος συνιστά και ενηµερώνει τους χρήστες-παίκτες τυχερών παι- χνιδιών µέσω του διαδικτύου, για την αποφυγή τυχόν παραπλάνησης και εξαπάτησής τους:

• Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ιστοτόπων, στα παιχνίδια των οποίων ενδιαφέρονται να συµµετέχουν.

• Να συµβουλεύονται πάντα τον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων (Black list) που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) gamingcommission.gov.gr.

Επίσης, σηµειώνεται ότι η συµµετοχή παικτών- χρηστών του διαδικτύου σε τυχερό παιχνίδι, µέσω διαδικτύου, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια από την πολιτεία, είναι πράξη αξιόποινη και τιµω- ρείται µε ποινή φυλάκισης.