Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Άσκηση: Βάδισµα έναντι τζόκινγκ

Ποια είναι τα οφέλη του βαδίσµατος στον οργανισµό και τι δείχνουν µελέτες για το τρέξιµο

Η πολλή άσκηση είναι περιττή, αν όχι επιβλαβής, ενώ αντίθετα ωφελεί, αν γίνεται µε µέτρο. Για παράδειγµα το βάδισµα, σύµφωνα µε όλες τις µε- λέτες λειτουργεί ως «ασπίδα» για τον ανθρώπινο οργανισµό. Έχει διαπιστωθεί ότι δυόµισι ώρες συ- νολικά την εβδοµάδα περιορίζουν την πιθανότητα για καρδιοαγγειοπάθειες και ορισµένες µορφές καρκίνου. Επίσης, επηρεάζει θετικά βασικούς βιο- λογικούς δείκτες, όπως είναι η αύξηση της ευαισθησίας της ινσουλίνης. Αποτέλεσµά της είναι να βελτιώνεται η ρύθ- µιση του σακχάρου στους διαβητικούς. Το ίδιο ισχύει και για το τρέξιµο. Μάλιστα, οι ει- δικοί υποστηρίζουν ότι το τζόκινγκ έχει καλύ- τερα αποτελέσµατα από το απλό βάδισµα αφού χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να βγούµε στους δρό- µους και στα άλση και να τρέχουµε σαν …πρωταθλητές; Όχι λένε οι ειδικοί. Ακόµα και το τρέξιµο έχει τον τρόπο του για να επωφεληθούµε από τα ευεργετήµατα που προσφέρει. Μελέτες που έχουν γίνει διαπίστωσαν ότι όσοι έκαναν τζόκινγκ «µε το µαλακό», είχαν τον µικρό- τερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Οι µανιακοί µε το τζόκινγκ είχαν ίδια πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα, µε όσους προτιµούσαν… τον καναπέ. Και σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία οι άνθρωποι του καναπέ που κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους εξαιτίας του δεν είναι και λίγοι. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, θεωρείται υπεύθυνη για περίπου 2,5 εκατοµµύρια θανάτους τον χρόνο. Το να εξοµοιώνεται – ως προς το αποτέλεσµα – η υπερβολική άθληση µε την …ακινησία πρα- κτικά σηµαίνει ότι η έντονη άσκηση δεν καθι- στά τους αθλούµενους άτρωτους. Αντίθετα, κουράζει και γερνά την καρδιά και τα αγγεία. Επιστηµονικά αυτό εκφράζεται µε τον όρο «αρνητική αναδιαµόρφωση του καρδιοαγγειακού συστήµατος».

Η υπερβολική άσκηση, σε επίπεδο πρωταθλητισµού, πέραν της έντονης βραδυκαρδίας, προκαλεί υπερ- τροφία και καταπόνηση του µυοκαρδίου, έτσι ώστε ο άνθρωπος στη µέση ηλικία της ζωής του πολλές φορές να αντιµετωπίζει περισσό- τερα καρδιαγγειακά προβλήµατα συγκριτικά µε τον µη αθλούµενο. Έτσι, οι έντονα αθλού- µενοι δεν προστατεύονται εξίσου µε τον απλά ασκούµενο, αλλά βρίσκονται µάλλον σε µειονεκτική θέση.

(Πηγή: iatronet.gr)