Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Οι live µεταδόσεις του Facebook

∆εν είναι µυστικό ότι τα µεγάλα κοινωνικά δίκτυα κοιτάνε το ένα τη δουλειά του άλλου και δεν διστάζουν να αντιγράψουν ένα χαρακτηριστικό αν αυτό φαίνεται να είναι πολλά υποσχόµενο. Έτσι τώρα, το Facebook φαίνεται να δοκιµάζει ένα νέο χαρακτηριστικό που εντόπισε στο Snapchat και το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν φίλτρα στα βίντεό κατά τη διάρκεια του Facebook Live.

 Η νέα αυτή λειτουργία είναι υπό δοκιµή και αποκαλύφθηκε από εκπρόσωπο του κοινωνικού δικτύου. Ο ίδιος µάλιστα έκανε δο- κιµή κατά τη διάρκεια µιας εκδήλωσης τραβώντας live το κοινό και χρησιµοποιώντας ένα συγκεκρι- µένο φίλτρο. Εάν τελικά εφαρµοστεί, το Facebook αναµένεται να προσθέσει διάφορα φίλτρα και βελτιώσεις στις live µεταδόσεις του και να τις κάνει πιο ενδιαφέ- ρουσες. Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσει και περισσότερο κοινό το οποίο αυτή τη στιγµή χρη- σιµοποιεί εργαλεία του Snapchat και ανεβάζει εκεί τα βίντεο του.

Και µπορεί το Facebook να είναι το πιο δηµοφιλές µέσο κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγµή, ωστόσο τα υπόλοιπα µέσα κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος λανσάροντας νέες επιλογές, ρυθµίσεις και λειτουργίες. Πάντως ο εκπρόσωπος του Facebook ανέφερε ότι πάνω από 1,7 εκατοµµύρια άνθρωποι χρησι- µοποιούν το κοινωνικό δίκτυο κάθε µήνα οπότε η δηµοφιλία του είναι σταθερή και αυξανόµενη