Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Νέος αλγόριθµος θα βελτιώσει το Google Translate

Η διαδικτυακή υπηρεσία µετάφρασης κειµένων Google Translate θα κάνει σύντοµα χρήση ενός νέου αλγόριθµου ο οποίος θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στη Βαθιά Μηχανική Μάθηση, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε πρόσφατα. Η επιστήµη της Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή αλγορίθµων, οι οποίοι µπορούν να «µαθαίνουν» από τα δεδοµένα που λαµβάνουν και παράλληλα να κάνουν προβλέψεις σχετικά µε αυτά.

Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος αποτελεί το πρώτο ευρέως διαθέσιµο σύστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη µετάφραση κειµένων σε διαφορετικές γλώσσες και βασίζεται στην όλο και πιο δηµοφιλή τε- χνολογία της Τεχνητής Νοηµοσύνης.

 Οι επιστήµονες Πληροφορικής της Google υποστηρίζουν ότι σε σύγκριση µε την υπάρχουσα υπηρεσία µετάφρασης της εταιρείας, ο αλγόριθµος θα µειώνει τα λάθη κατά περίπου 60%. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Google, η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιµη για µεταφράσεις κειµένων από την κινέζικη γλώσσα στην αγγλική, ωστόσο µέσα στους επόµενους µήνες θα γίνει διαθέσιµη και σε περισσότερες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένα ακόµα παρά- δειγµα της επιτυχίας που έχει σηµειώσει η Βαθιά Μηχανική Μάθηση, η οποία έχει συµβάλει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στο να επιλυθούν µεγάλα προβλήµατα στον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης.

Η τεχνολογία αποτελεί ένα συνδυασµό τεχνητών νευρωνικών δικτύων – επίπεδα υπολογιστικών µονάδων που µιµούνται τον τρόπο µε τον οποία οι νευρώνες συνδέονται µε κέφαλο και τεράστιων συνόλων δεδοµένων. Η Google εφαρµόζει τώρα την ίδια προσέγγιση για τις µεταφράσεις µε σκοπό να δηµιουργήσει αυτό που αποκαλεί Σύστηµα Νευρωνικής Μηχανικής Μετάφρασης (NMTS). «Από την είσοδο έως την έξοδο η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από ένα νευρωνικό σύστηµα», δήλωσε στο περιοδικό Nature ο Κουόκ Λε, ειδικός υπολογιστών της Google, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη του NMTS.

Το σύστηµα «µαθαίνει» αναλύοντας ήδη υπάρχουσες µεταφράσεις. Καθώς πραγµατοποιεί αυτή τη διαδικασία, κάνει παράλληλα µικροδιορθώσεις µεταξύ των τεχνητών νευρωνίων µε τέτοιον τρόπο που βελτιώνεται η επίδοσή του. Το ίδιο νευρωνικό δίκτυο που αναλύει το κείµενο, στη συνέχεια παράγει τη µετάφραση. Για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήµατος µετάφρασης οι ερευνητές της Google έχουν πάρει προτάσεις από τη Wikipedia και από ειδησεογραφικά άρθρα, τις οποίες τοποθετούν παράλληλα µε τις µεταφράσεις που παράγει το NMTS και βάζουν αξιολογητές να βαθµολογήσουν την ποιότητα των µεταφράσεων. Μέσα στους επόµενους µήνες η Google αναµέ- νεται να κάνει διαθέσιµη τη νέα εξελιγµένη υπη- ρεσία της σε περισσότερες γλώσσες, συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής.