Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Το σωστό timing, του Απόστολου Σπανού


Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ∆ιοίκησης της Ένωσης Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών – Εµπόρων ∆. Γαλατσίου

«Πρέπει να διαλέγουµε το σωστό timing», λένε οι Αµερικάνοι. ∆εν έχουν άδικο. Το ίδιο έλεγαν µε άλλο τρόπο και οι µανάδες µας: «Όλα στην ώρα τους». Το ίδιο λέει η ηγεσία µιας επανάστασης λίγο πριν ξεσπάσει: «Εξέγερση τώρα!… Αύριο θα είναι αργά». ο σωστό timing, εκτός από έκφραση του συρµού έχει γίνει βάση για µια σειρά από αντιλαϊκά ιδεολογήµατα, που έχουν στόχο να προκαλέσουν σύγχυση, να προβάλουν αναστολές, να αποστρατεύσουν όσους έχουν αγωνιστική διάθεση και να δηµιουργήσουν σύγχρονους ραγιάδες. Αναφέρουµε µερικά από τα ιδεολογήµατα που κυκλοφορούν:
• «Πέρασε πια ο καιρός των κοινωνικών επαναστάσεων. Η σοσιαλιστική επανάσταση απέτυχε, υπάρχουν πολυεπίπεδες ευθύνες αλλά έχει χαθεί πια το timing.»
 • «Οι σοβιετικοί είχαν την εξουσία στα χέρια τους και την παρέδωσαν αµαχητί στον ιµπεριαλισµό. Χαντακώθηκαν οι ίδιοι και χαντάκωσαν και τους άλλους λαούς. Το timing για το σοσιαλισµό πέρασε.»
• «Οι σηµερινές γεωπολιτικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ρήξη µε τον ιµπεριαλισµό. ∆εν είµαστε στο κατάλληλο timing. Ο συσχετισµός των δυνάµεων είναι αρνητικός. Καλύτερα να περιµένουµε.» Λογικά ακούγονται όλα τα παραπάνω. Γι’ αυτό και περνάνε εύκολα στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. Γι’ αυτό και µεταδίδονται εύκολα από στόµα σε στόµα ή µέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Γι’ αυτό και αξιοποιούνται από τους πολιτικούς εκφραστές της αστικής τάξης. Κατά βάθος πρόκειται για ανιστόρητες και αντιεπιστηµονικές φλυαρίες.

 Οι Έλληνες έχουν έχουν κάθε λόγο να απορρίπτουν αυτά τα ιδεολογήµατα διότι έχουν τη δική τους ιστορική εµπειρία:

Την επανάσταση του ‘21 την ξεκίνησε µια χούφτα ανθρώπων, που είχε απέναντί της την Οθωµανική Αυτοκρατορία, την Ιερά Συµµαχία, τους προύχοντες, τους Κοτζαµπάσηδες, την πλειοψηφία του κλήρου καθώς και τους ραγιάδες που πρέσβευαν το «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω». Την οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο την ξεκίνησαν τρία µέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, που είχαν δραπετεύσει από τα ξερονήσια. Κατάφεραν µέσα σε µία τριετία να οργανώσουν το αντάρτικο και να απελευθερώσουν το µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας από το σιδερόφραχτο Γερµανικό στρατό, που στην Ευρώπη θεωρούνταν ανίκητος. Η παγκόσµια πείρα δείχνει πως οι λαϊκές εξεγέρσεις δεν έχουν όλες αίσιο τέλος. Πρόσφατο παράδειγµα οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις Αραβικές χώρες. Οι δυνάµεις της αντίδρασης κατάφεραν να µετατρέψουν τις κοινωνικές αντιθέσεις σε θρησκευτικές αντιπαραθέσεις µέσα στο λαό. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις έπαιξαν το ρόλο του ειρηνοποιού και του υπερασπιστή της αστικής δηµοκρατίας. Οι λαοί όµως των αραβικών χωρών πλήρωσαν το τίµηµα της κοινωνικής τους καθυστέρησης και της αδυναµίας τους να αντιπαραθέσουν ένα ισχυρό ταξικό µέτωπο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την οργάνωση όσο και το απο- τέλεσµα των λαϊκών εξεγέρσεων είναι αρκετοί. ∆εν είναι ψέµµατα ότι σή- µερα ο ιµπεριαλισµός έχει την ικανό- τητα να επεµβαίνει απροκάλυπτα σε όλο τον κόσµο. Είναι αλήθεια ότι τα µέσα καταστροφής που διαθέτει είναι τροµαχτικά. Είναι αλήθεια ότι οι προ- παγανδιστικοί µηχανισµοί του έχουν τη δύναµη να αποπροσανατολίζουν και να αποβλακώνουν. Είναι όµως ψέµα ότι γι’ αυτούς του λόγους οι λαοί είναι καταδικασµένοι στην υποταγή.

Οι λαοί σε όλο τον κόσµο παρά τη συνεχή αι- µορραγία τους, παρά την καθυστέρησή τους διδάσκονται και προχωρούν µέσα από τα λάθη και αδυναµίες τους. Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος ανάπτυξης και ισχύει αδιάλειπτα από τη στιγµή που εµφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη. Το ίδιο συµβαίνει και σήµερα σε όλους τους τοµείς της γνώσης και την κοι- νωνικής ανάπτυξης. Το «καινούργιο» δεν ήρθε ποτέ ουρανοκατέβατο. Με τεράστιες προσπάθειες, αγώνες και θυσίες έφτασε η ανθρωπότητα στο ση- µερινό σηµείο ανάπτυξης. Το µοναδικό αυτό δρόµο ακολουθεί και ο αγώνας για την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Σ΄ αυτή την πορεία ο ιµπεριαλισµός αναπτύσσεται, αντιστέκεται αλλά και στενεύει από µόνος του τα όριά του: Ο παγκόσµιος πλούτος µέσα από πο- λέµους και απίστευτες καταστροφές συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Όσο περισσότερο αποκτηνώνεται ο ιµπεριαλισµός τόσο και πιο ανυ-πόφορος και µισητός γίνεται από τους λαούς σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου.
Προετοιµάζοντας τις υλικές προϋποθέσεις για την αντικατάστασή του οργανώνει ταυτόχρονα και τις δυνάµεις που θα τον ανατρέψουν Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, τα ίδια τα προπαγανδιστικά εργαλεία που χρη- σιµοποιεί ο ιµπεριαλισµός σε παγκόσµια κλίµακα για παραπληροφόρηση και ιδεολογικό αποπροσανατολισµό κοινωνικοποιούν τη γνώση και την παγκό σµια εµπειρία.

Η ανθρωπότητα δέχεται µια χωρίς προηγούµενο, ανελέητη ιδεολογική επίθεση. Ποτέ όµως στο παρελθόν δεν είχε όσο σήµερα και τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τη γνώση για την αντιµετώπιση της επίθε- σης, που δέχεται, να αποκτήσει την ταξική δύναµη και οργάνωση που απαι- τούν οι καιροί. Να καταπολεµήσει τις αταξικές αυταπάτες και τις αναµονές για timing της ∆ευτέρας Παρουσίας.

Οι κοινωνικές αλλαγές δεν ήταν ποτέ ανοιξιάτικος περίπατος. Το exact timing για την πραγµατοποίησή τους δεν είναι δυνατό να προκαθοριστεί. Εκείνο όµως που είναι απαραίτητο για την κοινωνική αλλαγή, είναι η απόρ- ριψη κάθε µοιρολατρίας, η όσο γίνεται πιο βαθιά µελέτη της πείρας των λαϊ- κών αγώνων, η σφυρηλάτηση της ταξικής συνείδησης και η οργανωµένος αγώνας. Το exact timing για αυτό το σκοπό είναι τώρα, ώστε ο λαός να είναι προετοιµασµένος την ώρα της κοινωνικής αλλαγής.