Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου- Λαμπρινης: Εκλογές στις 10 Οκτωβρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου – Λαμπρινής διεξάγει εκλογές στις 10/10/2013, οδός Αφαίας και Πλάτωνος, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.
Η συνδρομή των μελών, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνεύλευσης, ορίστηκε στα 10 ευρώ πληρώνοντας τον τελευταίο χρόνο.
Οι πληρωμές γίνονται και την τελευταία μέρα των εκλογών.
Περιμένουμε τους συναδέλφους να βοηθήσουν τον Εμπορικό Σύλλογο με την παρουσία τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή
ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  –  ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  –  ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ