Σε αργία θα πρέπει άμεσα να θέσουν οι δήμαρχοι

Τα… μπιλιετάκια τους αναμένεται να λάβουν οσονούπω δήμαρχοι ή αρμόδιοι αντιδήμαρχοι με όσους εργαζόμενους διαθέτουν και έχει ασκηθεί εναντίον τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη, έτσι ώστε αυτοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι οι περιπτώσεις υπαλλήλων του Δημοσίου που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο ανέρχονται σε 2.113. Από αυτούς οι 960 έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους εμπίπτει στο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
Αυτό προέκυψε από την ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου των εκκρεμών ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ οι πειθαρχικές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Δημοσίου.
Η ανακοίνωση – προειδοποίηση του Υπουργείου ήρθε προφανώς μετά την κόντρα με τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννη Σγουρό και την αναφορά που έγινε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση. Αρκετοί δήμαρχοι κινδυνεύουν να τεθούν σε αργία για παράβαση καθήκοντος αφού έχουν ασκηθεί διώξεις σε εργαζόμενούς τους και δεν τους έχουν θέσει σε προσωρινή αργία.
Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι δικαστικές αρχές δεν ενημερώνουν τους δήμους για τις αποφάσεις τους.
Τα στοιχεία των εκθέσεων, με εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη, θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των εν λόγω υπαλλήλων αφορούν κατά βάση παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος, αδικαιολόγητη απουσία και αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, αμέλεια, ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος.
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό, είτε σε πειθαρχικό επίπεδο ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Μετά από διασταύρωση στοιχείων τόσο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές εκθέσεις, η Δημόσια Διοίκηση έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.
Το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013 απολύθηκαν οριστικά για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους 226 δημόσιοι υπάλληλοι. Από τις αρχές του έτους εκδόθηκαν συνολικά 1.015 Πειθαρχικές Αποφάσεις (794 από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και 221 από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή