Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

«Μη γδύνεστε µπροστά στον υπολογιστή»

Ανακοίνωση προς ενηµέρωση των πολιτών εξέδωσε η Κυπριακή Αστυνοµία προκειµένου να προστατευθούν από την παγκόσµια απάτη, γνωστή ως «Sextortion». Η ανακοίνωση προτρέπει τους χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι χάκερς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν περαιτέρω στις εφαρµογές των υπολογιστών και έχουν αυξηθεί τα κρούσµατα σεξουαλικού εκφοβισµού µε σκοπό το κέρδος.

Το Γραφείο Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνοµίας έχει γίνει δέκτης καταγγελιών σύµφωνα µε τις οποίες, ο χρήστης (συνήθως άντρας) δέχεται αίτηµα φιλίας από µια ελκυστική κοπέλα µε ελαφρά ενδυµασία.

Στη συνέχεια όταν αποδεχτεί το αίτηµα, η γυναίκα επικοινωνεί µαζί του στο χώρο διαπροσωπικής επικοινωνίας (chat) και τον καλεί να έρθουν σε οπτική επαφή µέσω άλλης πλατ- φόρµας κοινωνικής δικτύωσης (skype) και βιντεο- κλήσης. Οταν ανταποκριθεί ο χρήστης, στη συνλέχεια η κοπέλα αρχίζει να προβαίνει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις και τον καλεί να προβεί και εκείνος σαντίστοιχες πράξεις προκειµένου να τον καταγράψει.

Στη συνέχεια όταν κλείσουν την µεταξύ τους επικοινωνίας ο χρήστης λαµβάνει µήνυµα µε το οποίο ενηµερώνεται ότι έχει βιντεοσκοπηθεί και αν δεν καταβάλει χρηµατικό ποσό θα δηµοσιοποιήσει το βίντεο σε όλους τους διαδικτυακούς του φί- λους. Η Κυπριακή Αστυνοµία εφιστά την προσοχή στους χρήστες και τους καλεί να λάβουν τα εξής µέτρα:

 •Να κάνει block το ύποπτο προφίλ.

 • Να στέλνει αίτηµα είτε µέσω της Αστυνοµίας, είτε µέσω του Οργανισµού CyberEthics για να διαγραφεί και να «µπλοκαριστεί» ο λογαριασµός του δράστη.

• Να κάνει ανενεργό το λογαριασµό του για περίοδο τουλάχιστον δύο εβδοµάδων για να µην καταστεί δυνατόν να µπορεί να εντοπιστεί από τον δράστη µε άλλο προφίλ.

 • Να µην ανταποκρίνεται µε το να αποστέλλει οποιονδήποτε χρηµατικό ποσό. Οι χρήστες καλούνται να µην ανταποκρίνονται καθόλου σε ηλεκτρονικά µηνύµατα ή σε βιντεοκλήσεις που προέρχονται από άγνωστα πρόσωπα. Εάν πέσουν θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού κα- λούνται να προβαίνουν σε καταγγελία και να ενη- µερώνουν άµεσα το Γραφείο Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.