Τί να προσέξουµε στο solarium;

ΜΟΔΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ
Τί να προσέξουµε στο solarium;
Το καλοκαίρι είναι µπροστά µας και το πολυπόθητο µαύρισµα επιθυµία όλων µας,
γυναικών και αντρών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν αρκετές ηµέρες στην παραλία µαυρίζοντας µε φυσικό τρόπο.
Μπορούµε λοιπόν να µαυρίσουµε κάνοντας αντί ηλιοθεραπεία, solarium ή παραµονεύουν
δυσάρεστες συνέπειες από τη χρήση του; Ας δούµε τι µας συµβουλεύουν οι ειδικοί
του iatronet.gr.

Η συγκεκριµένη µέθοδος µαυρίσµατος σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, είναι και ένας εύκολος τρόπος να µαυρίσει κάποιος, ακόµα και αν µπορεί
να βρεθεί στην παρα- λία, αλλά θέλει να αποφύγει την ηλιο- θεραπεία. Είναι µία
διαδικασία κατά την οποία λάµπες που εκπέµπουν ακτινοβολία, παρόµοια µε αυτήν
που δεχόµαστε από τον ήλιο, συµβάλ- λουν στο να µαυρίσει το δέρµα µας. Το άτοµο
που υποβάλλεται στη δια- δικασία ξαπλώνει σε ειδικό χώρο, σε κοντινή απόσταση
από τις λάµπες υπεριώδους ακτινοβολίας και αυτές ανάβουν, εκπέµποντας UV
υπεριώδη ακτινοβολία στο σώµα και το δέρµα σταδιακά µαυρίζει.

Όλη η διαδικασία
διαρκεί από πέντε έως είκοσι λεπτά, ρυθµιζόµενη στον εξαερισµό της από µέσα και
είναι εξαιρετικά απλή. Τα τελευταία χρόνια το solarium έχει εξελιχθεί αρκετά,
αντισταθµί- ζοντας την UVA και την UVB ακτινοβολία, ώστε να µειωθεί όσο το
δυνατόν στο ελάχιστο, ο κίνδυνος για το δέρµα µας. Το άτοµο που υποβάλλεται στη
διαδικασία αυτή, θα πρέπει να φορά µαγιό και ειδικά γυαλιά για προστασία στα
µάτια. Για ένα καλό αποτέλεσµα, απαι- τούνται περισσότερες από 2-3 συνεδρίες.

 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

Παρόλο που το solarium έχει φανατικούς εχθρούς  όπως
και φίλους  έχει και κάποια πλεονεκτήµατα, όπως το γεγονός ότι η έκθεση σε
ακτινοβολία UV ενισχύει την παρα- γωγή βιταµίνης D στο δέρµα. Επίσης, το
δέρµα απαλλάσσεται από την ακµή εάν υπάρχει, γιατί αφυδα- τώνει το δέρµα, δεν
προκαλεί τα εγ- καύµατα που µπορεί να προκύψουν από το φυσικό µαύρισµα, ενώ
αυξά- νει την κυκλοφορία του αίµατος. Τέλος, προσφέρει σε πολύ σύν- τοµο χρόνο
ένα οµοιόµορφο µαύρι- σµα, κάτι που σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται ώρες στον
ήλιο για να αποκτηθεί, χωρίς το ίδιο αποτέλεσµα.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

 Το
solarium όµως κρύβει και σο- βαρούς κινδύνους. Ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος,
είναι η εµφάνιση καρκίνου του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει σε βάθος χρόνου
βλάβες στην όραση. Ενέχει κινδύνους εµφάνισης πρό- ωρης γήρανσης, εξαιτίας
καταστρο- φής του κολλαγόνου του δέρµατος. Το δέρµα µπορεί να ερεθιστεί και να
παρουσιάσει δερµατολογικά προ- βλήµατα. Το µαύρισµα που χαρίζει, δεν διαρκεί
πολύ, οπότε οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που προέρχονται από το solarium,
είναι ένα µεγάλο ρίσκο που παίρνουµε για πρόσκαιρα αποτελέσµατα. Κατά τη
διαδικασία του solarium, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε αν- τιηλιακό. Επίσης
θα πρέπει να το αποφύγετε εάν είστε αλλεργικοί στον ήλιο, είστε σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης ή λοχείας, εάν έχετε ευαίσθητο δέρµα ή είστε ήδη ηλιοκαµµένοι, εάν
αντιµετωπίζετε δερµατικά προβλή- µατα, καθώς επίσης προβλήµατα σε αγγεία, όπως
φλεβίτιδα κλπ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή