Προσλήψεις 400.000 ανέργων σε κοινωνικές δομές των Δήμων

Πρόγραμμα που προβλέπει την πεντάμηνη απασχόληση στους δήμους 400.000 ανέργων που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε ένα εργαζόμενο, κατήρτισε ο ΟΑΕΔ και το υπέβαλε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με κριτήρια εισοδηματικά, οικογενειακά, ειδικότητα, διάστημα ανεργίας, με ή χωρίς επιδότηση, κ.α. προκειμένου οι ευκαιρίες δουλειάς να δοθούν σε όσες οικογένειες αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανέχειας λόγω ανεργίας.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι:
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών που μοριοδοτείται ως εξής:
• Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, (ανώτατο όριο 36 μήνες) που μοριοδοτείται ως εξής:
• Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα
• Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα
Η μοριοδότηση αυξάνεται για καθένα από τα ανήλικα τέκνα κατά 10 μονάδες.
Επίσης, η μοριοδότηση προμοδοτείται με βάση το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος) ως εξής:
– από 0,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ: 30 μονάδες
– από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ: 20 μονάδες
– από 20.001,00 έως 30.000,00 ευρώ: 10 μονάδες
– από 30.001,00 – άνω: 0 μονάδες
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με 5μηνες συμβάσεις εργασίας σε τομείς όπως:
α) Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.
β) Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδιών κλπ.
γ) Κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία.
δ) Οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών. για χρονικό διάστημα 5 μηνών.
Ο μισθός θα είναι:
• σε 19,6 ευρώ ημερησίως κι όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για ανέργους άνω των 25 ετών και
• σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως μγια τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που μπροβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Τέλος, ωφελούμενοι είναι:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται μπιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή