Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ποιά προσωπικά µας στοιχεία διαρρέουν στο διαδίκτυο;

Η υπηρεσία της τοποθεσίας είναι πλέον ενσωµατωµένη στα
smartphones και στις διάφορες εφαρµογές, µε τον εντοπισµό της συσκευής µας να
είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Ωστόσο αυτές οι παροχές έχουν αρχίσει και
αµφισβητούνται από κάποιους.

Μια οµάδα ερευνητών στην επιστήµη της τεχνολογίας των υπολογιστών αναφέρει ότι οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τα
δεδοµένα τοποθεσίας ως προεπιλογή, όπως το Instagram και το Twitter, µπορεί να
είναι επιβλαβείς στην προστασία της ιδιωτικής µας ζωής.
Με τη χρήση ενός
αλγόριθµου, οι ερευνητές έχουν δηµιουργήσει ένα online εργαλείο το οποίο όπως
ισχυρίζονται είναι σε θέση να βρει προσωπικά δεδοµένα για έναν χρήστη από µια
σχετικά περιορισµένη ποσότητα πληροφοριών. Το εργαλείο το οποίο ονοµάζεται
«find-you.herokuapp» ζητά από τους χρήστες να συνδεθούν σε έναν από τους
λογαριασµούς τους σε Foursquare, Instagram ή Twitter και προχωρά σε υποθέσεις
µε βάση τα δεδοµένα που έχουν κοινο- ποιηθεί στα κοινωνικά αυτά δίκτυα.

Οι
χρήστες µπορούν να αποκαλύψουν, αν θέλουν, αν αυτά τα στοιχεία που βρήκε η
εφαρµογή είναι σωστά ή λάθος και τότε το εργαλείο εξηγεί πώς κατέληξε στα
συµπεράσµατά του.

Οι χρήστες µπορούν εύκολα να αποσυνδεθούν στη συνέχεια από
το λο- γαριασµό τους και η εφαρµογή, τους ενηµερώνει ότι δεν έχει αποθηκευτεί
κανένα προσωπικό τους δεδοµένο.

 Στην έρευνα συµµετείχαν ερευνητές από το πανεπιστήµιο Κολούµπια µε την υποστήριξη της Google. Σε µια νέα έκθεση
προειδοποιούν ότι είναι «πολύ εύκολο να εντοπιστούν οι άνθρωποι», ακόµη κι όταν
τα ονόµατα και τα προσωπικά στοι- χεία τους είναι δήθεν «ανώνυµα» στις
δηµοσιεύ- σεις που κάνουν µέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Οι δηµοσιεύσεις µε
τοποθεσίες σε µόλις 2 εφαρµογές κοινωνικών δικτύων είναι αρκετές για να συνδεθούν οι λογαριασµοί που κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο», προειδοποιεί η
έκθεση και προσθέτει: «Από τα πολλά ψηφιακά ίχνη που αφήνουµε στην καθηµερινή
ζωή, τα µεταδεδοµένα της τοποθεσίας µπορεί να είναι τα πιο αποκαλυπτικά».

Οι
ερευνητές κάνουν λόγο επίσης για δύο σύνολα δεδοµένων που µπορεί να
αποκαλύψουν στοιχεία για ένα χρήστη σε πολύ µεγάλο βαθµό. Πρόσθεσαν επίσης ότι
τα ευρήµατα, µέσω του αλγόριθµου που χρησιµοποιούν, θα µπορούσαν να
αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως την ηλικία κάποιου, το φύλο και την
εθνικότητά του, δηλαδή προσωπικά δεδοµένα που και ο ίδιος ο χρήστης πιθανόν δε
θα ήθελε.

«Πρέπει να προχωρήσουµε σε ένα µοντέλο της προστασίας της ιδιωτικής
µας ζωής µέσω της ασφάλειας. Αντί να κάνουµε ανώνυµα τα δεδο- µένα και να τα
καθιστούµε δηµόσια, θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί έλεγχοι για το ποιος έχει
πρό- σβαση στα δεδοµένα, πώς χρησιµοποιούνται και για ποιον σκοπό», καταλήγουν.