Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ολοκληρώθηκε το Ψυχοεκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δημοτ. Υπαλλήλους στον Δήμο Αγ.Παρασκεύης

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ «ΑΡΓΩ»

Ολοκληρώθηκε το
Ψυχοεκπαιδευτικό
Σεμινάριο για Δημοτικούς Υπαλλήλους που πραγματοποιήθηκε από  το Κέντρο
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκινητικής «ΑΡΓΩ»
, σε συνεργασία με
το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Το σεμινάριο το οποίο υλοποιήθηκε σε 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις
στο Δημαρχείο, με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον εκ μέρους των εργαζομένων, συντονίστηκε
από  τον Επιστημονικό Διευθυντή του
“Αργώ” Χάρη Καραμπέτσο,
Παιδοψυχίατρο.