Το καλωσόρισµα του νέου ανθρώπου στον κόσµο µας!

ΠΑΙΔΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Το καλωσόρισµα του νέου ανθρώπου στον κόσµο µας!

Γράφει η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ – ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Παιδίατρος

 

Η γέννηση ενός παιδιού είναι ένα γεγονός που συνταράσσει συθέµελα τη ροή της ζωής και απαιτεί απο τους γονείς δοµικές αλλαγές σε
πολλά επίπεδα της απλής καθηµερινότητας. Αντίστοιχα συνταρακτικό είναι και το βίωµα του µικρού βρέφους το οποίο για να µπεί στον κόσµο µας καλείται να αφήσει το ήσυχο και ασφαλές καταφύγιο της µήτρας, που του εξασφάλιζε το φαγητό καιτην αίσθηση της ασφαλούς αγκαλιάς συνεχώς. Η γέννηση λοιπόν ενός ανθρώπου εκτός από µεγάλη χαρά αποτελεί και ένα συγκλονιστικό γεγονός, ένα σεισµό στην καθηµερινότητα της ζωή µας. ευχή που είναι στο στόµα και στην καρδιά όλων προς στην έγκυο είναι «µε ένα γερό παιδί».

Τί εννοούµε όταν λέµε «γερό παιδί»;

Η Υγεία σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) είναι «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.» Η Ψυχική Υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικότερης κα- τάστασης της υγείας ενός ατόµου και ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το εκάστοτε κοινωνικο- πολιτισµικό πλαίσιο.

Η απόδοση ενός ευρέως αποδεκτού ορισµού για την ψυχική υγεία δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες, ατοµικούς, όσο και από εξωτερικούς, περιβαλλοντικούς. Αποτέλεσµα αυτού, είναι να µην υπάρχει ένας
επίσηµος ορισµός της ψυχικής υγείας. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, το 1948, προσδιόρισε την «ψυχική υγεία» ως «µια κα- τάσταση συναισθηµατικής ευεξίας στην οποία το άτοµο συνειδητοποιεί τις δικές του ικανότητες, µπορεί να αντιµετωπίσει τα καθηµερινά άγχη της ζωής, να ζει και να εργάζεται παραγωγικά και µε άνεση και είναι σε θέση να συνεισφέρει στη κοινότητα του».

Κάτω απο το πρίσµα αυτών των ορισµών για την υγεία , ερχόµαστε να υποδεχτούµε το µικρό βρέφος ,και να υπηρετήσουµε τις βιολογικές και ψυχολογικές του ανάγκες – επιθυµίες τις οποίες τις εκφράζει µε πανοµοιότυπο τρόπο: µε το κλάµµα. Χρειάζεται οι γονείς να αφιερώσουν χρόνο και προσοχή στον νέο ά θρωπο, «εισβολέα της ζωής τους», για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πότε το κλάµµα oφείλεται σε πείνα, ή σε επιθυµία αγκαλιάς ή γιατί κρυώ- νει ή ζεσταίνεται ή γιατί είναι γεµάτη η πάνα του ή και για άλλες πολλές αιτίες… Ένας είναι ο λόγος που τόσους αιώνες επιβιώνουν οι γονείς από την στρεσσογόνο αυτή κατάσταση και καταφέρνουν να φροντίσουν ανθρώπινα τη νέα ζωή: η αγάπη µε συνεχή διαθεσιµότητα. Αυτή η αγάπη αντλείται από τα βιώµατα που έχουν ζήσει στις οικογένειές τους οι γονείς, από την αγάπη που έχουν µεταξύ τους και την εκτίµηση που έχουν για τους εαυτούς τους, καθώς και από την τρυφερότητα και ζεστασιά που δίνει ο νέος άνθρωπος στη δικιά τους ζωή.

Πάνω σε αυτό το ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο οικογενειακό πλαίσιο, αποκτούνται τα βιώµατα, γεννιούνται τα συναισθήµατα, εκπαιδεύεται ο νέος άνθρωπος και προετοιµάζεται να βγεί στην κοινωνία. Ο παιδίατρος συµµετέχει και συµπαρίσταται σε αυτό το γεγονός του ερχοµού του νέου ανθρώπου βρέφους στην οικογένεια.

Ο ρόλος του καθοριστικός για την προάσπιση της υγείας του βρέφους, υποστηρίζοντας τον µητρικό θηλασµό, καθησυχάζοντας τις υπερβολικές ανησυχίες των νέων γονιών αλλά και εφιστώντας τους την προσοχή στα επικίν- δυνα για τη ζωή του παιδιού συµπτώµατα, επισηµαίνοντας οτι η έγκαιρη αναγνώρισή τους µπορεί να σώσει ακόµη και τη ζωή του παιδιού.

Καλωσορίζουµε µε χαρά τον νέο άνθρωπο στη ζωή! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µπορούµε γονείς και κοινωνικό περιβάλλον να φροντίζουµε να καλλιεργούµε και να διατηρούµε την ελπίδα και τη χαρά για να ανθίζουν οι νέοι άνθρωποι και να τους χαιρόµαστε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή