Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Και άλλη ανάκληση άδειας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον Δήμο Αγ.Παρασκευής

Με την 19425/Φ610-07-03-2016
απόφαση του Αντιπροέδρου
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
ανακαλείται η άδεια κεραίας κινητής
τηλεφωνίας επί της οδού Καραϊσκάκη 21
στον Τσακό Αγίας  Παρασκευής.
Η άδεια είχε χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ στην
εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» στις
27-5-2014.

Είχαν
προηγηθεί απόφαση
ανάκλησης της άδειας της κεραίας από
την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις
11/11/2015  και η απόρριψη της προσφυγής
(της εταιρείας) για ακύρωση της   από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 30/11/2015