Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Γαλατσίου

Ο Δήμος προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) σε εφαρμογή του Ν. 4819/2021. Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των αναγκαίων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις όλων των οικισμών του Δήμου.

Η προσβασιμότητα αφορά κυρίως τη «δυνατότητα πρόσβασης» και την ωφέλεια από κάποιο σύστημα ή οντότητα. Η ιδέα επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες ή ειδικών αναγκών ή στην πρόσβαση μέσω της χρήσης βοηθητικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της προσβασιμότητας φέρνει οφέλη για όλους μας. Προκειμένου, λοιπόν, ο Δήμος Γαλατσίου να καταρτίσει το δικό του ΣΑΠ ζητά τη συμμετοχή μας – φυσικών προσώπων που ζούμε και κινούμαστε εδώ, επισκεπτών της πόλης μας, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο Γαλάτσι – σ’ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την προσβασιμότητα με σκοπό την καταγραφή των απόψεων αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Γαλατσίου.
Ειδικότερα, η κατάρτιση των ΣΑΠ αποσκοπεί στον εντοπισμό ελλείψεων ή/και εμποδίων και στη δημιουργία:
• Προσβάσιμων πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας
• Προσβάσιμων πλατειών
• Προσβάσιμων χώρων πρασίνου
• Προσβάσιμων διαβάσεων και νησίδων
• Προσβάσιμων χώρων στάθμευσης
• Προσβάσιμων δημοσίων κτιρίων και κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις καθώς και σημείων ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του ΣΑΠ.
Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πραγματοποιείται μέχρι την Δευτέρα 24/07/2023 και θα το βρείτε στην επίσημη σελίδα του Δήμου Γαλατσίου www.galatsi.gov.gr.

Αφού σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική κατάσταση κλπ) ορισμένες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι οι εξής:
– Η ενίσχυση της πρόσβασης στους δημόσιους χώρους είναι βασικό ζητούμενο του ΣΑΠ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που μετακινείστε;
– Ποιο είναι το μέσο μετακίνησης σας;
– Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει Καθόλου ικανοποιημένος και 5 Πάρα πολύ ικανοποιημένος, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας από τις μετακινήσεις σας;
– Αν χρησιμοποιείτε ΙΧ, πόσο χρόνο καταναλώνετε για μια συνήθη καθημερινή μετακίνησή σας με ΙΧ αυτοκίνητο (ως οδηγός ή επιβάτης) π.χ. όταν πηγαίνετε στη δουλειά ή για καθημερινές αγορές;
– Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε λεωφορείο της Δημοτικής ή της Δημόσιας Συγκοινωνίας;
– Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη Δημοτική ή τη Δημόσια συγκοινωνία πόσο χρόνο θεωρείτε αποδεκτό να διαθέσετε για να προσεγγίσετε με δημοτική συγκοινωνία τις εξής χρήσεις;
– Θα θέλατε να χρησιμοποιείτε δημοτική συγκοινωνία για την καθημερινή σας μετακίνηση, ΑΛΛΑ αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης (πχ. δεν μπορείτε να μπείτε και να βγείτε εύκολα ή η στάση δεν είναι προσβάσιμη) ή δεν υπάρχουν αρκετά δρομολόγια ή έχει διακοπεί κάποιο δρομολόγιο της Δημοτικής ή Δημόσιας Συγκοινωνίας;
– Πόσο συχνά περπατάτε ;
– Πόσο χρόνο διαρκεί μια συνήθης πεζή μετακίνηση σας;
– Αξιολογείστε τα παρακάτω προβλήματα κατά την μετακίνησή σας με περπάτημα (όπου 1 σημαίνει Καθόλου σημαντικό και 5 Πάρα πολύ σημαντικό): π.χ. Το πλάτος του πεζοδρομίου δεν είναι επαρκές – Η ύπαρξη εμποδίων στα πεζοδρόμια – Η κατάσταση του πεζοδρομίου (υλικά, επίστρωση, κτλ)
– Είστε κάτοχος ποδηλάτου;
– Πιστεύτε ότι η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ θα βοηθήσει στην βελτίωση της προσβασιμότητας στο Δήμο Γαλατσίου;
– Για ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα: Τι θα έκανε ευκολότερη την καθημερινή σας μετακίνηση στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου σας (πλατείες, πάρκα κ.α.);
– Προτείνετε παρεμβάσεις ανά σημεία ενδιαφέροντος σε σχέση με την αστική προσβασιμότητα του Δήμου (π.χ. στο Άλσος Βεϊκου απαιτείται βελτίωση των ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ ή δεν υφίσταται συνεχής όδευση τυφλών στην περιοχή της Αγίας Γλυκερίας, στην δημοτική συγκινωνία δεν υφίσταται ράμπες ΑμεΑ κ.α.);

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή