Στην πρόσληψη 19 γυμναστών για ένα μήνα προχωρά ο Δήμος Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Στην πρόσληψη 19 γυμναστών για ένα μήνα προχωρά ο Δήμος Γαλατσίου

Δέκα εννέα (19) γυμναστές, ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, χρειάζεται ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός «Βασίλης Παπαδιονυσίου» του Δήμου Γαλατσίου προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες ανάγκες του Θερινού Camp για παιδιά, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λήγει την Τρίτη 13 Ιουνίου.

Ως προς τα τυπικά προσόντα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών – πτυχίο Φυσικής Αγωγής ενώ ως προς τα γενικά προσόντα οι υποψήφιοι οφείλουν να:
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
– Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Ειδικά τυπικά προσόντα – Δικαιολογητικά:
– Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο εντός διμήνου)
– Βιογραφικό σημείωμα
– Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στον 1ο Όροφο μέχρι την Τρίτη 13η Ιουνίου 2023.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του Δήμου Γαλατσίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή