Από εθνικούς πόρους θα πληρωθούν έργα του ΕΣΠΑ που δεν ολοκληρώθηκαν το 2015 – Απάντηση της Κομισιόν στη Μαρία Σπυράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Από εθνικούς πόρους θα πληρωθούν έργα του ΕΣΠΑ που δεν ολοκληρώθηκαν το 2015 – Απάντηση της Κομισιόν στη Μαρία Σπυράκη

          ”  Από τον
κρατικό προϋπολογισμό θα πληρωθούν έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που δεν ολοκληρώθηκαν
έως το τέλος του 2015. Πρόκειται για τα 14 ονομαζόμενα “έργα σε κίνδυνο”,
συνολικού ποσού 1 δισεκατομμυρίου, μεταξύ των οποίων είναι το κτηματολόγιο, το
ψηφιακό σχολείο και το “Σύζευξις”.

 

            Για την
παρακολούθηση της πορείας, τους η Κομισιόν σε συνεργασία με την ελληνική
κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ειδικό μηχανισμό, όπως αναφέρεται σε απάντηση  της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίας Κορίνα
Κρέτσου
σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού του ΕΛΚ και της Νέας Δημοκρατίας
κυρίας Μαρίας Σπυράκη, σχετικά με την έγκαιρη ολοκλήρωση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα.

 

            Ειδικότερα,
με αφορμή τα ευρήματα έκθεσης, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο συζήτησης στην
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία
Σπυράκη, είχε απευθύνει ερώτηση προς την Επιτροπή, ρωτώντας για το αν υπάρχει
σαφής κίνδυνος η χώρα μας, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση συγκεκριμένων
έργων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, να κληθεί να καταβάλει χρήματα από
εθνικούς πόρους για ενταγμένα και προς ολοκλήρωση έργα.

 

            Η Επιτροπή
υπογραμμίζει ότι η διάθεση εθνικών κεφαλαίων το 2016 για την ολοκλήρωση των εν
λόγω έργων είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα έργα αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν
μέχρι και το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου, το Μάρτιο του 2017, αλλά οι δαπάνες
που θα
πραγματοποιηθούν μετά τις 31/12
/2015
ημερομηνία που έχει ήδη παρέλθει – θα πρέπει να πληρωθούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

 

Ολόκληρο
το κείμενο της ερώτησης της κυρίας Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο συζήτησης στην Επιτροπή Ελέγχου του
Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2015,
παρουσιάστηκε έκθεση από τα ευρήματα αποστολής μελών της Επιτροπής στην
Ελλάδα για την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ευρήματα της έκθεσης, αναφέρεται ότι μέχρι και τις
30 Σεπτεμβρίου 2015:

52 Έργα πρέπει να επισπευσθούν, ύψους 5.5 δις
ευρώ


14
Έργα είναι απίθανο να ολοκληρωθούν, ύψους 998 εκ ευρώ


 
           Ανάμεσα
στα έργα, περιλαμβάνονται έργα εθνικής εμβέλειας, όπως το Ηλεκτρονικό
Ληξιαρχείο και το Κτηματολόγιο, έργα υποδομών, όπως το Μετρό
Θεσσαλονίκης, αλλά και δράσεις κρατικών ενισχύσεων προς ελληνικές
επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης
ολοκλήρωσης των έργων έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, οι κοινοτικοί πόροι
που έχουν δαπανηθεί για τα εν λόγω έργα θα πρέπει να ανακτηθούν και τα
έργα να ολοκληρωθούν αποκλειστικά με εθνικούς πόρους.

 

Ερωτάται
η Επιτροπή:

1.
Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των παραπάνω έργων που ενδέχεται να
επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό της Ελλάδος σε περίπτωση μη
έγκαιρης ολοκλήρωσής τους;

2 .Σε
ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή προκειμένου να συμβάλλει στην
αποτελεσματική επίσπευση των προς υλοποίηση έργων;

3.
Έχει η ελληνική κυβέρνηση καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξασφάλισης
της συγχρηματοδότησης των έργων από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε
περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης τους»;

 

Ολόκληρη η απάντηση της Κομισιόν
στην κυρία Μαρία Σπυράκη έχει ως εξής:

 

1.         «Τον Οκτώβριο του 2011,
οι ελληνικές αρχές και η Επιτροπή κατάρτισαν από κοινού έναν κατάλογο 181
έργων. Η πρόοδός τους κατηγοριοποιήθηκε σε 5 ομάδες. Στην ομάδα Γ (έργα για τα
οποία απαιτείται επιτάχυνση) εντάχθηκαν 51 έργα, συνολικού ποσού 5,5
δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά την ομάδα Δ (έργα σε κίνδυνο), 14 έργα,
συνολικού ποσού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θεωρείται ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να
μην ολοκληρωθούν εντός της περιόδου 2007-2013. Τα έργα αυτά, όπως το
κτηματολόγιο, το ψηφιακό σχολείο και το Σύζευξις, χαρακτηρίστηκαν από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής ως έργα που αποτελούν «σημεία συμφόρησης».

 

2.         Η υλοποίηση των εν λόγω
έργων τελεί υπό την εποπτεία ενός ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης και
ελέγχου, ο οποίος έχει συγκροτηθεί σε στενή συνεργασία με την ελληνική
διοίκηση. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, που
πρέπει να επιλυθούν σε εύθετο χρόνο.

 

3.         Ακόμη και στην περίπτωση
που τα έργα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, παραμένει
χρόνος για την ολοκλήρωσή τους μέχρι το κλείσιμο (Μάρτιος του 2017), πλην όμως
οι δαπάνες μετά την ημερομηνία αυτήν πρέπει να πληρωθούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό
[1]. Ως
εκ τούτου, η διάθεση εθνικών κεφαλαίων το 2016 για την ολοκλήρωση των εν λόγω
έργων είναι εξαιρετικά σημαντική».”

 

 

 
1.    
Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν το ποσοστό
συγχρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο ανέρχεται στο 100 %
(κανονισμός 2015/1839).

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή