Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κοινωφελή Εργασία: 52.553 προσλήψεις για το 2016

Στο δικτυακό χώρο της Διαύγειας δημοσιευτηκαν οι σχετικές αποφάσεις του υπουργείου εργασίας για την πρόσληψη 52.553 ανέργων σε δημόσιους φορείς μέσω της διαδικασίας για την Κοινωφελή Εργασία. Οι τρεις αποφάσεις εφόσον έχουν ήδη υπογραφεί εντός σύντομου χρόνου θα προχωρήσει και η προκήρυξη των προσλήψεων πεντάμηνης απασχόλησης. Μάλιστα πριν απο λίγο καιρο η αναπληρωτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου ειχε εξαγγελει την εναρξη του προγράμματος καθως και τις αλλαγές που θα υπάρξουν στη νέα προκηρυξη.

Σύμφωνα με την απόφαση οι 38.200 προορίζονται για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου) καθώς επίσης και για απόφοιτους ΙΕΚ, ΤΕΕ. 12.800 θα διανεμηθούν σε πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ. Η προκήρυξη θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε όλα τα υπουργεία, στις Περιφέρειες, στους Δημους και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.
Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
Ηλικία
Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Ποιοι έχουν δικαιωμα συμμετοχής
Οι Ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.