Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμων εμπορικών Δραστηριοτήτων.

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Καθορισμό θέσεων για την άσκηση  υπαιθρίου στάσιμων εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο
Δημοτικό Συμβούλιο για Καθορισμό θέσεων για την άσκηση  υπαιθρίου στάσιμων εμπορικών
Δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με:

·     
τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/19-8-2005) “Αρχές και κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της
αγοράς, Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου
προβλέπεται ο ορισμός εκπροσώπων των φορέων για θέματα υπαιθρίου εμπορίου.

·     
Τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) “ Αρμοδιότητες Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής”

·     
Τις διατάξεις του
άρθρου 79 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) “Κανονιστικές Αποφάσεις”.

Γνωμοδότησε θετικά για τις θέσεις για την
άσκηση υπάιθριου στασίμων εμπορικών δραστηριοτήτων

 

1.   
Θέση στην πλατεία
μεταξύ των Οδών Ναρκίσσου, Εκάβης, Αιγοσθενών

2.   
Θέση στην πλατεία
μεταξύ των Οδών Παπαφλέσσα, Πάνος, Χριστ/πόλεως

3.   
Θέση στην πλατεία
μεταξύ των Οδών Ναρκίσσου, Ι. Φωκά, Αγ. Σπυρόδωνος

4.   
Θέση στην πλατεία
μεταξύ των Οδών Ι. Φωκά, Εκάβης

5.   
Θέση στην πλατεία
Λιναρά

6.   
Θέση στην πλατεία
Κύπρου

7.   
Θέση στον κοινόχρηστο
Χώρο στην Λ. Γαλατσίου Αρ. 106-108

8.   
Θέση στον κοινόχρηστο
Χώρο επί της Λ. Βεϊκου μεταξύ των Αρ, 13 & 15-17 (Προέκταση της οδού Σκρα)

9.   
Θέση στην πλατεία
Χατζησπύρου

 

Αρνητική εισήγηση έκανε το μέλος της Επιτροπής
κ. Σιάφλας Βασίλειος του Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιωνίας που με αυτοψία του δεν ενέκρινε
τις θέσεις 1) Εμπροσθεν της κεντρικής εισόδου στο ΑΛσος ΒεΪκου 2) έμπροσθεν της
εισόδου προς το κλειστό γυμναστήριο στο Αλσος Βεϊκου και  3) στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Λ.
ΒεΪκου, έμπροσθεν του αριθμού 121-125.

 

Κατόπιν αυτών αφού λάβετε υπ’ όψιν σας την ισχύουσα
Νομοθεσία και τα ανώτερα έγγραφα παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την έγκριση η μη των προτεινόμενων θέσεων.

 

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή