Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Σχόλια για την Έκθεση Προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

 

Σχόλια για την Έκθεση Προόδου για
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

 

Ανακοινώθηκε  από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό
Αξιολόγησης η έκθεση προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την
Ανοιχτή Διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη Διεθνή
Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government
Partnership – OGP ,
http://www.opengovpartnership.org/countries/greece). Η έκθεση θα
είναι ανοιχτή για δημόσιο σχολιασμό για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

Στην έκθεση αναφέρονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα
της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2014-2015. Σύμφωνα με τους
ερευνητές που έκαναν την αξιολόγηση λόγω της οικονομικής κρίσης και της
κυβερνητικής αστάθειας στην Ελλάδα υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: “Οι δεσμεύσεις, οι οποίες είχαν
επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία και στην
κοινοβουλευτική διαφάνεια, δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς ώστε να οδηγήσουν σε
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το Σχέδιο στόχευε σε βασικούς τομείς όπως η
φορολογία και τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά στο επόμενο Σχέδιο Δράσης θα μπορούσαν
να συμπεριληφθούν και βασικά εθνικά ζητήματα όπως το σύστημα υγείας και
συνταξιοδότησης.”

 

Η έκθεση (η οποία υπάρχει προς το παρόν μόνο στα αγγλικά)
έχει αναρτηθεί στο
www.opengovpartnership.org και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από
εδώ. Όσοι
ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο
http://www.opengovpartnership.org/country/greece/comment-report/irm-comments-greece-report ή να στείλουν
email στο
irm@opengovpartnership.org. Τα σχόλια που
θα αποσταλούν θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της τελικής έκδοσης της
έκθεσης η οποία θα δημοσιευθεί το Μάρτιο.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ
απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες,
ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στον
καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις
προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε
στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το
πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην
Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.

 

 

 

 

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία
ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην
ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων,
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και
των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου
τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει
κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τιςανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους
φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ
βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής
κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου
και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative
Commons (wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA
(www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), είναι μέλος του Open Budget Initiative
(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).