Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κοινωνική Ερευνα για το Ασφαλιστικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

Την έντονη διαφωνία της Ελληνικής
κοινωνίας για την προωθούμενη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, καταγράφει έρευνα
της ALCO
για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η έρευνα, η οποία έγινε σε δείγμα
1000 ατόμων το διάστημα 25 έως 29 Ιανουαρίου, φανερώνει μεταξύ άλλων την
εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών ότι η κυβερνητική πρόταση δε
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, θα οδηγήσει στην αύξηση
της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας και θα υποθηκεύσει το μέλλον των νέων
γενεών.