Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δημόσιο: Στα σκαριά επτά διαγωνισμοί για 2.954 μόνιμες προσλήψεις

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται επτά διαγωνισμοί του Δημοσίου για την πρόσληψη 2.954 μόνιμων υπαλλήλων σε έξι υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς. Όπως διαβάζουμε στο  e-dimosio.gr, οι διαγωνισμοί θα έχουν ως εξής:

• 690 διοικητικοί και γραμματείς
στα Δικαστήρια
Με 690 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα ενισχυθούν τα δικαστήρια της χώρας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου απεστάλη στο ΑΣΕΠ για να ακολουθήσει η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων σε ειδικότητες/κλάδους Γραμματέων,Πληροφορικής και Επιμελητών Δικαστηρίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Δέκα από τις 690 θέσεις που αφορούν γραμματείς Δικαστηρίων θα καλυφθούν από επιτυχόντες παλαιότερου διαγωνισμού (2009) του ΑΣΕΠ. Η κατανομή για τις προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων για και την κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, ως εξής:
– 437 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γραμματέων
– 45 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραμματέων
– 140 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Γραμματέων
– 34 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
– 10 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– 24 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων
• 151 επιστήμονες πληροφορικής
Έτοιμη είναι η προκήρυξη 1Κ/2016 που αφορά την πρόσληψη 151 μονίμων επιστημόνων Πληροφορικής, σε υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε άλλα υπουργεία και δημόσιους φορείς. Αρχικά η προκήρυξη είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 2015, όμως τα προβλήματα που αντιμετώπισε το ΑΣΕΠ με τις προκηρύξεις της Υγείας, έφεραν πίσω το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης του διαγωνισμού, που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Ιανουαρίου. Το ΑΣΕΠ επέλεξε να συγκεντρώσει σε μία ενιαία προκήρυξη όλες τις ανάγκες των φορέων του δημόσιου τομέα για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Πρόκειται να προσληφθούν 88 υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 63 υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων). Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.
• 90 φύλακες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Διαγωνισμό για 90 μόνιμους υπαλλήλους στον κλάδο της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θα εκδώσει σύντομα το ΑΣΕΠ, για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού. Η πλημμελής τους φύλαξη και τα διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν το υπουργείο να καταθέσει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τακτικό εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικού, κάτι που ζητά επιτακτικά τόσο η ΠΕΥΦΑ όσο και ο Σύλλογος ΙΕΚ Σπουδαστών και Απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
Οι νέοι Φύλακες/Νυχτοφύλακες θα ενισχύσουν πολιτιστικούς φορείς σε όλη την επικράτεια και κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους Ολυμπιείου-Κεραμεικού, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Ηλείας, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται πως για τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων με το διευρυμένο ωράριο της θερινής περιόδου θα προσληφθούν επίσης 1.343 εποχικοί φύλακες, ενώ τον Απρίλιο θα επαναπροκηρυχθούν 728 θέσεις φύλαξης αρχαιοτήτων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
• 202 διοικητικοί, τεχνικοί
στο υπουργείο Ναυτιλίας
Καθ’ οδόν προς το ΑΣΕΠ βρίσκεται η μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πρόσληψη 202 υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία τους, σε πλοηγικούς σταθμούς και σε άλλους φορείς εποπτείας του. Συγκεκριμένα οι 56 θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε διευθύνσεις του υπουργείου και οι υπόλοιπες 146 θέσεις προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα αυτού. Οι προσλήψεις έχουν πάρει Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) από το αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και το αίτημα αναμένεται να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μόλις ολοκλη- ρωθεί η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία. Ο διαγωνισμός για τις 56 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, ενώ προσλήψεις (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) θα γίνουν και για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
• 25 χημικοί στη Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων
Με 25 μόνιμους υπαλλήλους στην ειδικότητα ΤΕ Χημικών θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Μετά την ενίσχυση των εισπρακτικών μηχανισμών του, το υπουργείο στελεχώνει τις χημικές του υπηρεσίες, αυξάνοντας τους χημικούς ελέγχους και ενισχύοντας τις επιθεωρήσεις σε εταιρείες παρασκευής και χώρους διακίνησης χημικών προϊόντων. Στόχος είναι να ενταθούν οι χημικοί έλεγχοι σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (αλκοολούχα ποτά, καύσιμα, καπνικά) με τη δημιουργία μεικτών συνεργείων ελέγχου. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να υποβληθεί στα γραφεία του ΑΣΕΠ έως το τέλος του μήνα. Η προκήρυξη θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.
• 36 μόνιμοι στα ΕΛΤΑ
Μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 36 μόνιμοι υπάλληλοι στα Ελληνικά ταχυδρομεία. Η προκήρυξη βρίσκεται στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής και αναμένεται να βγει στον αέρα μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες θα προσληφθούν 36 διανομείς.
Όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
• 1.760 θέσεις στο υπουργείο Υγείας
Το υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει νέο αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για άλλες 1.760 προσλήψεις, εκ των οποίων 1.000 περίπου αφορούν θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων, 600 θα είναι θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, 100 θέσεις για πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ενώ με 20 υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», με 25 θέσεις ο ΟΚΑΝΑ και με 35 θέσεις το ΚΕΘΕΑ.