Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας Μελισσίων και Ν.Πεντέλης

Αποφάσεις  Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
Μελισσίων και Ν.Πεντέλης – Πεντέλης (ΤοΣΠΠα).

Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε κοινή
συνεδρίαση των ΤοΣΠΠα Μελισσίων και Ν. Πεντέλης – Πεντέλης μετά από πρόσκληση
του Δημάρχου και Προέδρου του ΤοΣΠΠα Μελισσίων Δημήτρη Στεργίου – Καψάλη και
αποφασίστηκαν ομόφωνα:

·        
Επί του σχεδίου των συγχωνεύσεων των Α.Τ. και Τ.Α.
στη Βορειοανατολική Αττική:

Να διερευνηθεί η δυνατότητα απόκτησης κτηρίου για
στέγαση του Α.Τ. και Τ.Α. στη Δ.Κ.Πεντέλης.

Να διεκδικηθεί η παραμονή και στελέχωση και των
δύο Α.Τ. και Τ.Α. στο Δήμο Πεντέλης και να ενημερωθεί η Κοινωνία για την ανάγκη
στήριξης αυτής της διεκδίκησης.

Να πραγματοποιηθεί εκ νέου κοινή συνεδρίαση των
ΤοΣΠΠα Μελισσίων και Ν.Πεντέλης-Πεντέλης 
την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17.00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια)
στην οποία θα προσκληθούν οι πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί, αθλητικοί
σύλλογοι, οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, οι επαγγελματικοί φορείς
και τα Μ.Μ.Ε, για δρομολόγηση ενεργειών παραμονής  των Α.Τ.  και Τ.Α. στο Δήμο Πεντέλης.

Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να φέρει το θέμα
στην ΠΕΔΑ και στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων κατά
κρίσιν τους.

·          
Επί του θέματος του πρώην  καταυλισμού των Κούρδων στη Δ.Κ.Πεντέλης.

Να σταλεί έγγραφο από τις υπηρεσίες του Δήμου
στην Πολεοδομία και στην Αστυνομία προκειμένου να προβούν σε αυτοψία στο χώρο
του πρώην  καταυλισμού των Κούρδων στη
Δ.Κ.Πεντέλης, στον οποίο έχουν κατασκευαστεί νέες αυθαίρετες κατασκευές και
αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των διαμενόντων προσφύγων.

Προωθούνται τα θέματα ασφαλείας της κοινωνίας σε
πλήρη συνεργασία με την Αστυνομία.